Del med andre

Barn og unge blir svært sjeldent syke av COVID-19. Allikevel står de som de neste i køen for å bli injisert med en vaksine som kun er midlertidig godkjent til bruk i en nødsituasjon. Studiene er ikke fullført, og bivirkningene har allerede begynt å melde seg hos et bekymringsverdig høyt antall mennesker. Etter svineinfluensaen ble det utbetalt 365 millioner kroner for skader etter vaksinen. Den var også utviklet fort og lite testet. Bruken av Pandemrix ble kalt «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid» av overlege i FHI, Preben Aavitsland. Tør vi ta sjansen på å begå denne feilen igjen? Vi må veie nytten opp mot risikoen, og spørre oss om det virkelig er verdt å la våre barn få denne vaksinen. Her kommer en liste med godt dokumenterte faktapunkter, som bør vurderes før man eventuelt velger å tilby barn en vaksine mot korona.

VAKSINEN ER IKKE GODKJENT

Ingen av koronavaksinene som brukes i Norge er endelig godkjent. De har kun fått en betinget godkjennelse for bruk i en nødsituasjon. (K1) Studiene av vaksinene pågår fortsatt og er forventet å være ferdig først i 2022 (Moderna) (K2) og 2023 (Pfizer) (K3). Vanlige vaksiner testes i 10-15 år før de kommer ut på markedet. (K4) Dette betyr at det er mye vi ikke vet om de nye korona-vaksinene. Blant annet er det helt umulig å vite hva slags langtidsbivirkninger de kan gi.

ALVORLIGE BIVIRKNINGER FOREKOMMER OFTE

…og de rammer unge mennesker! Allerede nå ser vi et urovekkende høyt antall bivirkninger bli meldt inn til Statens Legemiddelverk. Noen av dem er tilsynelatende ufarlige, men mange er også alvorlige. Det er meldt om flere tilfeller av perikarditt (hjerteposebetennelse) og myokarditt (hjertemuskelbetennelse) etter vaksinering med Comirnaty og Spikevax. De fleste tilfellene gjelder menn under 30 år. (K5). I tillegg er det meldt om alvorlige bivirkninger som blodpropp, utmattelse, og død. Per 17. august er det meldt om 26498 mistenkte bivirkninger. Av dem er 2350 regnet som alvorlige. 184 personer har dødd etter å ha tatt Pfizers Comirnaty. Mens 9 personer har dødd etter å ha tatt Modernas Spikevax. (K6)

LANGTIDSBIVIRKNINGER ER TOTALT UKJENTE

Med vaksiner som har blitt utviklet og testet på under ett år er det umulig å vite noe om langtidsbivirkningene. Vanlige vaksiner blir testet i 10-15 år for å ha kjennskap til hvilke bivirkninger som kan dukke opp i årene etter vaksinering. De fleste alvorlige bivirkningene etter svineinfluensa-vaksinen Pandemrix kom 2 år etter vaksinering. (K7) Denne vaksinen ble også anbefalt av staten og ble også beskrevet som «sikker og effektiv». I dag har Norsk pasientskadeerstatning utbetalt nesten 350 millioner kroner til de som har blitt skadet etter vaksinen. Ikke alle som mener de har tatt skade har fått medhold i saken, og mange har nok unnlatt å melde fra, fordi det å gå gjennom en rettslig prosess blir en for tung belastning. De fleste sakene gjelder ME og narkolepsi, og de aller fleste er barn og unge. (K8)

VAKSINEN ER BASERT PÅ EN NY GENTEKNOLOGI

Koronavaksinene er basert på en ny genteknologi kalt mRNA. Denne typen vaksiner har aldri vært brukt tidligere. Ved hjelp av mRNA-teknologien blir cellene kodet til å produsere spike-proteinet fra koronaviruset selv. Kroppen skal så reagere på spike-proteinet og danne antistoffer. Vaksiner som bruker mRNA-teknologien har aldri vært ute på markedet før. De har blitt testet mot blant annet influensa, Zika, og Rabies, men det har aldri før vært godkjent en vaksine basert på denne teknologien. Denne typen vaksiner har aldri vært brukt tidligere. (K9) (K10)

SPIKE-PROTEINET ER SKADELIG

Spike-proteinet er valgt som antigen i vaksinen mot korona. Det er det kroppen skal reagere på og danne antistoffer mot. Men spike-proteinets rolle i viruset har vært misforstått, mener flere forskere. Blant dem er en av oppfinnerne av mRNA-teknologien, dr. Robert Malone. Spike-proteinet på koronaviruset ble ansett for å være en ufarlig del av viruset som kun hadde som oppgave å «låse opp» cellene for å slippe viruset inn. Men proteinet har vist seg å være mer skadelig, og ødelegger cellene det tar seg inn i. Mikrobiolog Runi Rogers sier at det sannsynligvis er dette som skaper blødninger, blodpropp, og hjerteproblemer, hos mange mennesker.

VAKSINEPRODUSENTENE HAR FRASKREVET SEG ERSTATNINGSANSVAR

Produsentene av koronavaksinene har fraskrevet seg alt ansvar for skader og dødsfall etter vaksinering. Eventuelle skader er det staten som har ansvar for å erstatte, og som vi så etter vaksinering med svineinfluensavaksinen Pandemrix måtte mange gjennom en lang rettslig prosess for å få erstatning. Pfizer alene forventer å tjene 135 milliarder kroner på salg av vaksinen.

VASKINERTE SMITTER

Det er allerede mange kjente saker hvor vaksinerte har blitt smittet og bragt smitten videre. Vaksineprodusentene skriver selv at de ikke vet om vaksinen hindrer smitte. (K11) (K12)

I mai i år stengte Singapore ned og gjeninnførte strenge restriksjoner. Årsaken var et smitteutbrudd som startet på Changi-flyplassen. Av totalt 28 ansatte som fikk påvist viruset, var 19 fullvaksinert med vaksiner fra enten Pfizer eller Moderna, ifølge New York Times. (K13)

I juli var 40% av de innlagte på sykehus med koronasykdom i England vaksinerte! (K14)

BARN OG UNGE BLIR SJELDENT SYKE AV COVID-19

Barn og unge blir svært sjeldent syke av covid-19. Dette gjelder også barn og unge med nedsatt immunforsvar. (K15). De er beskyttet av antistoffer fra andre forkjølelsesvirus. De som blir syke har liten risiko for et alvorlig sykdomsforløp. «Siden de aller fleste under 60 år ikke blir alvorlig syke av covid-19, og spesielt ikke barn, skulle det ikke være noen som helst grunn til å utsette barn og unge for en slik risiko ved de hastegodkjente vaksinene som nå markedsføres, og som til dels bygger på helt nye biologiske prinsipper som det er liten erfaring med langtidsvirkningene av», sier professor Dag Bratlid. Det er viktig at en medisin eller vaksine har større nytte enn risiko, og det ser dessverre ut som det ikke er tilfellet med koronavaksinene. (K16)

Hvis barn og unge sjeldent blir syke, og de fortsatt kan smitte etter å ha tatt vaksinen, hva er da meningen med at de skal ta den? Det vil innebære en større risiko for dem å ta vaksinen, enn å gjennomgå sykdommen.

Opplever du press for testing/vaksinering av barn?

Her er det viktig at alle foreldre/foresatte som har barn i skole og barnehager sender inn ansvarserklæring til din skole(Rektor).

Ansvarserklæring – Viktig brev til skoler – Relatert til COVID

Kilder:

K1: betinget godkjennelse https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/status-pa-koronavaksiner-under-godkjenning

K2: Moderna-vaksinen https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427

K3: Pfizer-vaksinen https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643

K4: 10-15 år https://www.historyofvaccines.org/content/articles/vaccine-development-testing-and-regulation

K5: Betennelse i hjertet, menn under 30 år https://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-betennelse-i-hjertet

K6: Bivirkningsrapport https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20210819%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

K7: Bivirkninger etter svineinfluensavaksinen https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/08/syke-innen-to-ar-etter-vaksinering/?fbclid=IwAR2ow46IQCpaNlhW2p7TYfnlS72M1jYvqhAwPoUisP5KECqK224xebxWmrY

K8: Bivirkninger svineinfluensavaksinen https://www.npe.no/no/Erstatningssoker/utvalgte_skadeomraader/pandemrix/ti-ar-med-erstatninger-etter-vaksine-mot-svineinfluensa

K9: Denne typen vaksiner har aldri vært brukt tidligere: https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/vaksineteknologier

K10: Det har aldri før vært godkjent en vaksine med denne teknologien: https://www.nettavisen.no/nyheter/vaksine-teknologien-har-aldri-vart-brukt-for-na-kan-den-kanskje-redde-verden/s/12-95-3423970613

K11: Moderna: https://legemiddelverket.no/Documents/Godkjenning/Koronavaksiner/MAL%20for%20koronavaksine%20fra%20Moderna_.pdf

K12: Pfizer: https://legemiddelverket.no/Documents/Godkjenning/Fakta%20om%20COMIRNATY__.pdf

K13: Singapore stengte ned: https://www.dagbladet.no/nyheter/verdens-beste-covid-land-stenger-ned/73768164?fbclid=IwAR21n9uBhy_GuamAqndcMXcuPgV0wcQOwtddA87oSDAA3hmNHVk-3ECoPd4

K14: 40% av de innlagte i England: https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/07/19/195773765/seks-av-ti-innlagte-coronapasienter-i-england-er-uvaksinerte?fbclid=IwAR1t4_JW7_wggmFc537q3B8ad7gAM_N92zZhk6uHEuyjcagVlNUQeOdzurY

K15: Barn og unge blir svært sjeldent syke av covid-19. Dette gjelder også barn og unge med nedsatt immunforsvar: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-ungdomsskole-covid-19/barn-og-unge-med-kroniske-sykdommer

K16: Dag Bratlid https://www.nyhorisont.no/eksperter-kritiske-til-vaksinering-av-barn-og-unge/?fbclid=IwAR27Phrk9nm-3B53207hIp02agqhasVGwIX_O9I-6ZM6AjZAFtCaHg9eLqI


Del med andre