Her kan du
rapportere/legge inn din COVID relaterte historie (testimonials) anonymt eller med fullt navn om ønskelig. Formålet med dette arkivet er å skape ansvarliget og transparens i det offentlige og fungere som talerør og folkets STEMME i folkeaksjon. Du har RETTIGHETER og de skal følges. Brytes dine eller dine barns rettigheter er det nødvendig å tale ut og rapportere urett. Det kan være du snakker på vegne som ansatt/foreldre/foresatt/kommunale stillinger/organisasjoner som opplever press fra ledere eller såkalte autoriteter; relatert til korona-testing, korona-vaksiner (kun nød godkjente) eller vaksinepass. 

Det er ikke akseptabelt for noen å bruke trusler eller pressmiddel eller emosjonell overtalelse for å tvinge/påvirke deg til å utføre handling som strider mot dine individuelle overbevisninger rundt egen kropp, frihet og helse, eller ovenfor dine barns frihet, kropp og helse. Grunnloven og menneskerettigheter sikrer din frihet og rett til å bestemme over eget liv og det kan ingen ta fra deg. Om noen av dine eller dine barns rettigheter oppfattes krenket kan du dele din rapport/historie her og også laste opp bevis på overtramp her. Jo flere som, gjør dette, jo sterkere blir vår felles sak tilknyttet det FRIE mennesket og vern om barna. Del denne muligheten med alle du kjenner og vet om som har opplevd overtramp og hjelp stemmene å bli hørt og sett, vi arbeider hardt for din sak hver dag. 

Barnevernsaksjonen.no kan ikke gå stå for eller verifisere validiteten knyttet til uttalelser og observasjoner gjort og gjengitt av enkeltindivider.

  • All
  • Annet
  • Helsepersonale
  • Media
  • Offentlige arbeidsplasser
  • Politisk
  • Private Arbeidsplasser
  • Skoler

Bivirkninger vaksine

En venninne som ligger på sykehuset ringte idag og fortalte at det kommer mange unge mennesker rundt 20 inn i sykehuset og de har store bivirkninger tilknyttet vaksinene. Flere tromboser og i noen tilfelle måtte det amputeres et eller 2 ben. Alle de er vaksinert. Sykepleiere nekter tydeligvis å se sammenheng mellom vaksine og dette. Dette er kriminelt og staten blir en gang gjort ansvarlig for det som skjer i landet. Det er viktig at dere viser sannheten og ikke fabrikert løgn.

Karinha Fürst
Oslo
Helsepersonale, Offentlige arbeidsplasser

DU HAR RETTIGHETER SOM FORESATT – LES MER

Kjære medmennesker

Alle skoler har JOURNAL plikt. Alle skoler og barnehager, offentlige og private har også et særdeles stort ansvar når det kommer til beskyttelse av barn og unge.

Barnevernsaksjonen.no har i samarbeid med folkeaksjonen friemenneske.no, helsefrihet.no, Naturrett.no og en gruppe jurister/advokatfullmektige bearbeidet en grundig ANSVARSERKLÆRING til alle rektorer, skoler, kommuner og helseansvarlige i landet. over 3460 eposter er sendt til skoler den 06.09.21 kl 06.00.

Her kan du lese ANSVARSERKLÆRINGEN vi har sendt ut.

Du kan også forsterke DIN sak ved å skrive ut, fylle ut og signere din versjon og ta med folkeaksjonens ansvarserklæring.

Vi har også opprettet et folkearkiv foå å få frem folkestemmene og folkets opplevelse og COVID relaterte historier, de kan du rapportere inn her, du kan velge om du vil skilte med kun fornavn og stor forbokstav for etternavn eller fullt navn, eller 100 % anonym.

Formålet med dette er å få frem folkestemmen som talerør i folkeaksjonen. Du har RETTIGHETER og de skal følges.

Nå er det DIN tur…

DEL DETTE MED ALLE DU KJENNER

Hjertelig Hilsen
Ledelsen i Barnevernsaksjonen

Barnevernsaksjonen
Annet, Helsepersonale, Media, Offentlige arbeidsplasser, Politisk, Private Arbeidsplasser, Skoler

Eksempel: Press fra rektor – trussel om oppsigelse om jeg ikke vaksinerer meg

Vår Rektor har sagt at vi ikke får beholde jobben om vi ikke vaksinerer oss. Dette føler jeg er brudd på mine rettigheter og ønsker å belyse problemet. Det er flere ansatte samme skole som har opplevd dette.

Anonym eller navn
Almennskolen oslo kommune
Helsepersonale, Offentlige arbeidsplasser, Skoler