Del med andre

Hvis du leser gjennom de 2 Høringsnotatene som ligger ute på Regjeringens nettsider nå vil du nok bli ganske sjokkert over hva slags galskap som blir foreslått. Det er mel tilnærmet et totalitært diktatur, som ikke har noen plass i frie land.

Vi oppfordrer til å sende inn høringssvar som setter dem på plass, og gjør det klart at høringsnotatene IKKE er godkjent. Skriv gjerne også utfyllende hvorfor og om du kan legge med lovparagraf og dokumentasjon på overtramp fra myndighetene så kan det gjøre saken sterkere.

Husk å IKKE huke på: Høringssvaret er uten merknader (la stå uberørt).

Høring om EU-Kommisjonens forslag til endringer i grenseforordningen (frist utgått 21 februar)
Høringsnotat – forlengelse av reglene om koronasertifikat (frist 4 Mars)

Ledelsen i Barnevernsaksjonen har sendt inn høringssvar som kan lastes ned her.


Del med andre