OM OSS

Folkebevegelsen BarnevernsAksjonen

Smittevern-tiltakene som regjeringer har innført er ulovlige. Nedstenging, tvungen testing, krav om munnbind, karantene, vaksinepass og vaksinepress; strider med grunnloven og våre menneskerettigheter og bryter med barnas rett til beskyttelse og prinsipp for minste inngrep.

PÅSTANDER:

1. Smittetallene regjeringen og media baserer tiltakene på er ugyldige grunnet unøyaktige testverktøy.
2. WHOs endringer i pandemi-definisjonen (2009) er hovedårsaken til at dette kalles en “pandemi”.
3. SARS-COV-2 er ikke så farlig som det har blitt påstått av regjeringer og media.
4. Korona/mRNA vaksinene er betinget nød godkjent på ugyldig basis – brutt reglene.
5. Informert samtykke og regler for informerte valg er brutt av regjeringen.
6. Det IKKE lov å tilby/administrere eksperimentelle vaksiner/medikamenter som har blitt markedsført som eneste tilgjengelige løsning når andre dokumentert trygge alternativer er tilgjengelig. Vaksinenes betingede godkjenning er dermed brutt, samt en rekke markedsføringslover og andre Norske & internasjonale lover og retningslinjer.
På barnevernsaksjonen finner du direkte dokumentasjon tilknyttet disse påstandene gjennom nøye underbyggede artikler, dokumenter og videoer av ekte leger og vitenskapsfolk.
Barnevernsaksjonen har eksistert siden 2013 og ble grunnlagt for å skape et bedre kvalitetssikret barnevern i Norge. Gjennom arbeidet har dette også økt bevissthet rundt familievern.
«smittevern Tiltakene» har vært for inngripende og omfattende, spesielt med tanke på barna i samfunnet vårt.
Alle voksne i stillinger som arbeider med/tilknyttet barn har nå en PLIKT å si STOPP på vegne av barna jfr straffelovens §196 som omhandler plikten til å avverge straffbare forhold/handlinger. Spesielt blir dette nå i nødverge på vegne av barn og unge i Norge.
STOPP ALLE SMITTEVERNS-TILTAK OVERFOR BARNA INNTIL TILTAKENE ER 100 % KVALITETSSIKRET OG BEVISELIG TRYGGE – DET ER EN PLIKT OG ET ANSVAR NÅ.
Et godt vern av barna er også et godt vern rundt kjerne-familien til barna. Det innebærer også tilstrekkelig, rettferdig og sannferdig informasjon overfor barna og foreldrene/foresatte slik at de kan foreta riktige, balanserte og informerte valg for hele familien.
På vegne av ledergruppen i barnevernsaksjonen har vi sendt juridisk godkjent ANSVARSERKLÆRING med krav om journalføring til de fleste skoler og over 20 000 kommunale stillinger i Norge.

Hvordan vi jobber

Vårt hovedfokus

Folkeopplysning

Vi deler uavhengig fakta og jobber for å få frem sannheten slik at du kan ta trygge og sunne valg.

Online og fysiske samlinger

Vi vil ha en rekke samlinger med sterke budskap og ringvirkninger.

Rett & systemendring

Vi vil gå sammen med advokater og politikere for å stanse korrupsjon i regjeringen.

Frihet er en menneskerett

Ingen Nasjon, Regjering, Organisasjon, Selskap eller person har rett til å tvinge/presse deg til å ta en avgjørelse eller handling du ikke vil.

Organisasjoner

Sammen står vi sterke! Dette er organisasjoner som står sterke i folkeaksjonen.