Del med andre

ADVARSLER FRA FAGFOLK

Skrevet av Eirik Værnes. 30.04.2021.
I februar 2020 advarte Folkehelseinstituttet (FHI) mot bruk av ansiktsmasker fordi de mente det kunne gi økt risiko for sykdom. Bare trent helsepersonell burde bruke masker, vanlige mennesker sto i fare for å bidra til mer smitte ved bruke dem feil. I Dagbladet leste vi at farmasøyt Signe Lill Andersen opplevde pågangen etter munnbind som «litt hysterisk». Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo sa at munnbind øker risikoen for smitte. Selv om fagfolk har kommet med advarsler, går nå de fleste med munnbind i kollektivtrafikken og på butikker. Der det er påbudt eller anbefalt er det få som tør å gå uten. Enten av frykt for viruset, men sannsynligvis like mye på grunn av det sterke sosiale presset de opplever. Noen har det på seg mens de går på gaten, hånd i hånd med kjæresten. Noen har det til og med på seg mens de går tur i skogen.

Flere studier viser at munnbind kan føre til åndenød under aktivitet, og at det reduserer opptaket av oksygen. Det kan være ubehagelig å bruke. Vedtaket om påbud har ikke noe sterkt vitenskapelig grunnlag og er ikke forsvarlig. (K1, K2)
Personer som tidligere har vært utsatt for overgrep, kan nå bli tvunget til å gjenoppleve det traumet ved å føle seg forpliktet til å gå med et munnbind. Noen ganger dekker gjerningspersonen nesen og munnen til overgrepsofferet. Munnbind kan minne om slike hendelser og det kan føles ut som man ikke får puste. Overgreps- og voldtektsofre vil ofte prøve å unngå steder hvor det er påbud om munnbind eller sterkt anbefalt. (K3)
Hvilken psykologisk effekt det har å gå tildekket og bare delvis kunne fange opp ansiktsuttrykk hos de man kommuniserer med til daglig, gjenstår å se. Spesielt barn er avhengige av å se ansiktet og kroppsspråket til menneskene rundt seg. I tillegg gir det å bære munnbind et signal om at alle mennesker potensielt bærer på noe som er smittsomt, og at å komme i kontakt med andre kan være farlig. Litt paradoksalt er det da at FHI og andre er bekymret for at munnbind kan skape en falsk trygghet og vil kunne føre til at flere tar for lett på andre smittevernråd. Bruk av munnbind hos vanlige mennesker kan føre til at man tar seg mer til ansiktet og på munnbindet på grunn av ubehag. Noen oppbevarer også munnbindet i vesker og lommer. Trent helsepersonell har derimot god hygiene og jobber i et sterilt sykehusmiljø.

HVA KAN DU SI?

 Så hva skal man gjøre hvis en kollega spør hvorfor du ikke bruker munnbind i kollektivtrafikken på vei til jobb, eller når en ansatt i en dagligvarebutikk ivrig henter frem en munnbind fra bakrommet når du sier at du ikke har?
Noen har unntak fra reglene. Det gjelder barn under 12 år og de som av medisinske og andre årsaker ikke kan bruke det. Noen ganger kan det være nok å henvise til at man er unntatt regelen/har fritak. Eller så kan man på t-bane eller i butikk referere til at man ikke trenger munnbind i situasjoner hvor man holder 2 meters avstand og at det ikke gjelder for korte forbipasseringer. Det kan være smart å skrive ut reglene som gjelder for din kommune og bruke som referanse hvis du blir nektet adgang et sted.
Noen butikker lager sine egne regler, og nekter adgang selv til de som av medisinske grunner ikke kan benytte munnbind. Det finnes en lov mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse. (K4) Og selv om de nekter deg adgang til butikken har de fortsatt plikt til å la deg kjøpe varer hos dem og legge til rette for at du får dem uten å gå inn i butikken.
I smittevernloven står det at tiltak skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse. Ved iverksettelse av tiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning. Tiltaket med påbud om munnbind strider i mot dette punktet i smittevernloven. (K5)

AV MED MASKEN

Vitamin D har i studier vist seg å beskytte mot luftveisinfeksjoner. Trening og et godt kosthold er viktig for å holde seg frisk. (K6) Å ha på munnbind i flere timer daglig under helt hverdagslige gjøremål gir kanskje en følelse av trygghet, men har få andre helsefordeler. Nå har det også kommet frem at bruk av noen munnbind kan føre til at man trekker ned farlige kjemikalier og mikroplast i lungene. I tillegg skaper munnbind-bruken mye forsøpling. (K7) Hvis du er på besøk hos en person som er syk, eller du vet at du er syk, kan det være en viktig forholdsregel, i tillegg til god håndhygiene og avstand.
Hvis du våger å gå uten munnbind og ta en samtale med de som eventuelt måtte undre seg over valget, så vil også flere få et grunnlag for å ta et valg selv, og ikke bare føle seg forpliktet til å gjøre som alle andre av frykt for å virke egoistiske. Det kan være skummelt å gå imot det allment aksepterte, men det trengs i denne tiden. Se for deg et samfunn som bygger på valgene vi nå tar. Vi kan enten blindt følge råd som i verste fall kan være skadelig for egen helse, eller velge å ta et personlig ansvar, og stå opp for det vi mener, til tross for at majoriteten ikke mener det samme.
Kilder:

Del med andre