Del med andre

Skrevet av Sara Eide. 30.04.2021

 HVORFOR BLE NORGE STENGT NED?
Da myndighetene stengte ned landet vårt i mars i fjor, var hovedargumentet at sykehusene ikke måtte bli overbelastet. Norge har blitt advart om at vår intensivkapasitet er for liten i flere år, uten å gjøre noe med saken. I motsetning har antall intensivplasser på sykehusene blitt redusert fra 289 til 278 i løpet av tiden vi har gjennomgått en såkalt pandemi. Til tross for at politikerne har uttrykt bekymring for at sykehusene skulle bli overfylte.

Vi ble fortalt at grunnen til at vi stengte ned samfunnet var at færre skulle bli syke samtidig og at det da ville være nok ansatte på sykehusene til å behandle alle pasientene. De fryktet at antall pasienter som trengte behandling ville øke på grunn av COVID-19 og at det kunne bli flere pasienter enn til vanlig. Andre bekymringer var at pasientene ville bli langtidsinnlagt og at flere ville være avhengig av respirator til å puste for dem. Hvis en pasient er på respirator og under overvåkning må de bli behandlet av intensivsykepleiere. Det er sykepleiere som er spesialisert til å behandle akutt- og kritisk syke pasienter. De skal kunne bruke maskiner, medisinere og overvåke pasienter.
Vi tar en titt på hvor mange som har vært innlagt til sammen, hvor mange intensivplasser vi har, og antall dødsfall i Norge.
 HVOR MANGE COVID-19-SYKEHUSINNLEGGELSER, INTENSIVPASIENTER OG DØDSFALL HAR DET VÆRT I NORGE?
I Norge har det blitt innlagt totalt 2 969 pasienter for COVID-19 per 12. mars 2021. 547 av dem ble behandlet på intensivavdelingen.
Det har blitt registrert 673 COVID-19-relaterte dødsfall per 02. april 2021. Av de 673 dødsfallene var 567 personer over 70 år gammel. Det betyr at det er eldre som blir mest påvirket av viruset. (Kilde: K1)
HVORDAN SKILLER DET SEG FRA TIDLIGERE INFLUENSASESONGER?
I influensasesongen i 2016 ble ca. 5 000 innlagt med influensa i Norge, ifølge FHI. Det ble registrert 1 700 influensa-relaterte dødsfall. I influensasesongen i 2017-2018 ble anslagsvis 7 600 innlagt med influensa og ca. to tredjedeler av disse var 60 år eller eldre. I samme sesong ble det anslått at ca. 1 400 døde av noe influensa-relatert. Det er vanlig at det dør rundt 1000 av influensa hvert år. (Kilde: K2, K3, K13)

HVOR MANGE INTENSIVPLASSER HAR NORGE?

  Intensivavdelingen er en egen avdeling på sykehus hvor pasienter blir nøyere overvåket, kan få respiratorbehandling og andre mer avansert behandling enn på en vanlig avdeling. En intensivplass inneholder både seng, fysisk plass på sykehuset, utstyr og ansatte til å passe på pasienten.
På den tiden samfunnet stengte ned i mars 2020 hadde Norge 289 intensivplasser. Det tilsvarer 5,4 intensivplasser per 100 000 innbygger og er under halvparten av gjennomsnittet til OECD-land. Ahus sykehus hadde 10 intensivplasser som skulle betjene 600 000 innbyggere. I mars 2021 ble antall intensivplasser redusert og det er nå 278 plasser. I en ekstrem krisesituasjon kan det økes til 951 plasser. (Kilde: K4, K5, K6)
KRITIKK OG TILTAK
 Norge har blitt advart om en for liten intensivkapasitet i over 20 år. Kritikken handler blant annet om at Norge ikke har utdannet og ansatt nok intensivsykepleiere. I Bergen i 2020-2021 var det f.eks 62 søkere på sykepleierlinjen og bare 37 plasser på høyskolen. Det var flere som ønsket å studere sykepleie enn antall ledige studieplasser. (Kilde: K9, K10)
En vanlig sykepleierutdanning består av en Bachelor på tre år. For å bli intensivsykepleier, må man ha minst to års jobberfaring som sykepleier og ha tre semester med fulltidsstudie innenfor intensivsykepleie i tillegg til grunnutdanningen. Det vil si at det tar ca. 5 år å bli intensivsykepleier. (Kilde: K8, K9)
Sykepleierlinjen i Bergen hadde et ti dagers kurs hvor sykepleiere med grunnutdanning fikk opplæring i intensivbehandling. De fikk opplæring i å bruke respirator, tolke blodprøver og bruk av ulike medisintyper. Kurset gjør at de kan være assistenter til ferdig utdannede intensivsykepleiere og hjelpe dem med enkelte oppgaver hvis en krisesituasjon skulle oppstå. (Kilde: K7)
Hvis myndighetene hadde vært bekymret for at sykehusene skulle bli overfylt, ville vel et naturlig tiltak vært å øke kapasiteten. Helt siden mars 2020 har vi blitt fortalt at vi ikke kan risikere å slippe opp fordi sykehusene kan bli overfylte, selv om fokuset har gått over til slå ned alt av smitte blant oss. Men hvis det virkelig hadde vært tilfellet at politikerne var bekymret for kapasitet, ville de ha sørget for å skaffe flere intensivplasser. Det tar tid å utdanne sykepleiere og å bygge ut intensivplasser, men norske myndigheter har hatt mange år på å ta tak i problemet. Det har tydeligvis ikke vært viktig nok.
Kilder:

Del med andre