Udokumentert ingrediens i vaksiner – Rapport fra Physicians For Informed Consent (PIC)

En stor gruppering av leger som heter Physicians For Informed Consent (PIC) delte en rapport som viser at korona-vaksiner inneholder hemmelige ingredisener (som ikke har blitt informert om).

PIC forklarer:

Tabell 2 viser at 0,45 ml av et ukjent hjelpestoff er en del av sammensetningen av den fortynnede vaksineløsningen. Fordi hele oppløsningen i et flerdose hetteglass måler 2,25 ml, inneholder hjelpestoffet 20% av løsningen og potensielt 20% av hver vaksinedose. Den ikke avslørte ingrediensen er heller ikke beskrevet i pakningsvedlegget til vaksinen. Hvis det amerikanske folket ikke vet identiteten til en ingrediens i en FDA-godkjent vaksine, hvordan er informert samtykke mulig?

Dokumentet er fra 23. august 2021. Kanskje denne mystiske ingrediensen avsløres et annet sted, og bare ikke i dette dokumentet.

Enkelt sagt, i hele dokumentet vises “(b) (4)” på en rekke områder som blir redigert. En av ingrediensene er redigert. Kanskje det er blitt redigert for å beskytte proprietære prosesser. Men kan et selskap beskytte ingredienser og fremdeles tilby et produkt under informert samtykke?

Ansvarserklæring fra barnevernsaksjonen – Stans vaksinering

På vegne av BARNEVERNSAKSJONEN i samarbeid med folkeaksjonen FRIEMENNESKE.no, Helsefrihet.no, Naturrett.no og en gruppe jurister/advokatfullmektige påpeker og minner vi om det omfattende ansvar landets skoler, rektorer, kommunalsjefer, kommunedirektører, ordførere, politikere, kommune- og fylkesoverleger og helsedirektorat, helseansvarlige, samt alle som jobber med smitteverns-tiltak har i forhold til beskyttelse av barn.

Ansvarserklæring – brev til skoler/barnehager fra foresatte

Uansett hva politikere, media, skole eller andre autoriteter uttaler i COVID øyemed så har ansatte i skoler/barnehager IKKE rett eller lov til å utføre testing ELLER eksperimentell vaksinering av de under 18 år.

Ansatte i skoler kan stilles ansvarlig i retten for skader påført barn. 

Å si «jeg fulgte bare kommunens rettningslinjer» er ikke et gyldig svar. Nå er tiden inne for å si STOPP! Når regjeringen har tatt feil er det essensielt at alle i viktige posisjoner slutter å adlyde autoriteter. Dere må sette foten ned og si NEI.

Her er det viktig at alle foreldre/foresatte som har barn i skole og barnehager sender inn ansvarserklæring til din skole(Rektor). Last ned dokumentet på knappen under og fylle inn personale og sende inn til din skole (Rektor/Helseansvarlig). Hvis dere utsettes for press når det kommer til testing og vaksiner kan referansene på dette dokumentet og denne nettsiden styrke dine argumenter for å beskytte dine barn.