Del med andre

Gjennom 2020 og 2021 har vi vært vitne til at media har kapret «sannheten», og holdt kritiske stemmer vekk fra nyhetsbildet. Mange fagfolk, innenfor medisin, juss, og andre felt, har prøvd å advare om farene ved for inngripende tiltak og forhastet vaksinering. De har ikke sluppet til, selv om deres informasjon har vært godt begrunnet, både fra et etisk og et vitenskapelig perspektiv. Det blir ignorert, og i stedet får vi antagelser basert på frykt, og sverting av dem som måtte mene noe annet enn det som er opplest og vedtatt. Her er medias 3 mest brukte metoder for å skape virushysteri og for å fremstille vaksinen som den eneste gode løsningen på problemet.

I 2020 og -21 har vi sett mye rart, alle sammen. Vi har sett medienes propaganda bli til “sannhet og fakta”, og vi har sett en stor del av befolkningen bli skremt til lydighet og underkastelse.

Vi vil gjøre en del av kontrasten synlig for deg ved å presentere 3 typer metoder mediene har benyttet seg av i sin promotering, og fremstilling av vaksinen som den eneste gode løsningen.

 

Type 1:  Vaksinehyllest

Vaksinen hylles, nærmest religiøst, som en reddende engel. Uten å fortelle hva den inneholder, uten å informere om skadelige bivirkninger og potensiale for dødsfall etter vaksinering. 


Her ser vi typisk norsk vaksinepropaganda fra NRK hvor en eksperimentell mRNA-vaksine hylles og feires som frelseren selv med fest og hornmusikk.  på den ene siden og på den andre siden ser vi ramme alvor fra EKTE leger og vitenskapsmenn/kvinner. 


Feiring av injisering av dose to med hornmusikk og fremme det ut i det ganske land på NRK som en folkefest. Det blir vanskelig å slå den, men det vil ikke overraske om norsk media ikke finner en enda mer banal måte å hylle vaksinen på.

Dette er GROVT brudd på presseetikk og en svært alvorlig form for massesuggesjon. Det fremmes også på en måte som at vaksinen er HELT ufarlig og injisering bør feires som en triumf, en farlig uforsvarlig trend.  

Her får Jan (37) siste stikk – med Nakstad og mannskor tilstede

Nrk.no – Folkefest som feiring at alle over 18 år i Elverum er vaksiner

Media har skapt og skaper en religiøs stemning og tilknytning til vaksinen der vitenskapen er satt i baksete, og ikke engang nevnes. Regjeringen viser til statistikk fra PCR-testingen og media har servert dramaturgi til den store gullmedalje, uten noe føre var-prinsipp eller å forholde seg til vær varsom-plakaten.

 

Type 2: Skremsel i media 

Fryktpropaganda og bruk av Psykologisk manipulasjon i media.

Guldvold og Nakstad fra Helsedirektoratet er blitt mr. Bekymret i media. Det er det ene skremselsbildet etter det andre og Nakstad er som vanlig på vegne av Helsedirektoratet svært redd. Et direktorat som burde ha opptrådt profesjonelt og uten ellevill synsing og fryktpropaganda har blitt blant verstingene.

Dette er skremsel og det blir gjentatt i det uendelige i månedsvis, årevis. Nå har det snart gått to år siden starten av “covid” og det blir en psykologisk belastning for seerne/leserne, spesielt for barna. 

Sjokkartede nyheter som dette skaper en overload av pre frontal cortex og gjør at all sunn fornuft og rasjonell tenkning forsvinner ut av hodet til den som utsettes for det. Over tid kan det også permanent skade hjernen til den/de som utsettes for slike sjokkartede opplevelser og eller nyheter. Spesielt er barn under utvikling svært utsatt.

Dette er den metoden som blir brukt mest i media, frykt og amygdala hijack.

Og det er MANGE slike artikler i 2020/21. Heldigvis begynner flere å ta tiltak.

 

Type 3: Ren sjikane, mobbing, og uthenging av såkalte vaksinemotstandere

Personer som ikke vil la seg injisere,eller går ut offentlig og advarer andre mot eksperimentell medisinsk behandling og vaksinering, blir alle tildelt den felles betegnelsen “vaksinemotstandere”.

«Vaksinemotstand er nesten like farlig som pandemien» – sier digitalsjefen i Dagsavisen.

Farlig vaksinemotstand – Leder i VG

Dette er GROVT brudd på presseetikk og strider direkte med Nürnbergkodeksen. Dette ødelegger familier og ødelegger relasjoner, skader barns og voksnes sinn.

Slik retorikk fra medieselskaper og journalister er holdningsskapende kampanjer og nøye planlagt og brukes systematisk for å redusere enkelte stemmer og eller gruppers stemmer i samfunnet og påvirke opinionen. 

Det skaper splid og urimelig press, splitter befolkningen i to leire, skaper stigma, karakterdrap av enkeltpersoner som våger å snakke ut. De blir kalt konspirasjonsteoretikere og annet stygt. Det skaper sinne, fortvilelse, motløshet, og redsel overfor de som av egen fri vilje velger å ikke la seg injisere. Det setter den ene delen av befolkningen opp mot den andre og former en følelse av apartheid og segregering i befolkningen som er skadelig og skaper kaos, hat, og mobbekultur.

 

La oss videre se på EKTE VITENSKAP

 

Hva sier mange leger og forskere om vaksinene? 

Hvilke bevis/fakta/forskning legges frem?

Hvilke bivirkninger dokumenteres? 

Hvilke risiko er det snakk om ved vaksinering vs å la være å injisere seg? 

Er vaksinene bevist trygge og effektive?

 

Hvem burde vi lytte til er det store spørsmålet?

Og om du jobber i offentlig sektor, har du en rekke lover og plikter som kommer FØR programmet. Her refereres det også til ansvarserklæringen sendt til skoler (6. Sep 2021) og kommunestillinger (inkludert smittevern 9. Sep 2021) samt artikkelen “Barnets rett” som dekker det offentliges ansvar og plikt relatert til barn og unge i henhold til barnekonvensjon og andre regler.

Angående PCR-testene: 

Det er godt dokumentert(1) at man ved PCR-testene(2) ikke kan skille mellom aktivt og passivt virus i kroppen. Det er dokumentert at PCR-test med sykler (CT) fra 25-45 (I Norge kjøres 45 i CT)  gir store feilmarginer i prøvesvarene til friske mennesker, som kan resultere i falske positive resultater. Corona Investigative Committee og World Doctors Alliance sier også at testene ikke er gyldige virus-deteksjon og at korona vaksinene ikke er bevist trygge.

 

World Doctors Alliance – Ask The Experts : Covid19 Vaccines

 

Videre innlegg fra leger, forskere og vitenskap

Video fra legekonferansen White Coat Summit: (17 minutters) ren fakta, og analyse av blod og organer , inkludert hjerte etter vaksinering. Dette er hard vitenskap.

 

Corona Investigative Committee: Dr. Robert Malone (nRNA vaksine oppfinner)

 

Dr Roger Hodkinson om COVID

 

Presentation by Professor John Ioannidis – Covid Reality Revealed

 

Peter McCullough, MD testifies to Texas Senate HHS Committee

 

Barnelege Dr. Lawrence Palevsky advarer angående VAKSINER og deres biologiske effekter

 

Dr. Tess Lawrie Interview

 

Dr Sherri Tenpenny Exposes 10 Deadly Dangers of Covid Vaccines

 

The Ugly Truth About the COVID-19 Lockdowns – Nick Hudson, Co-Founder of PANDA

 

Dette er bare et LITE utdrag av leger, studier og offisielle stillinger rundt om i verden som taler ut mot «smittevern»-tiltakene med harde fakta og dokumentasjon. Vi må da stille spørsmålet, hvorfor kommer ikke disse frem i det store mediebildet. Det er overveldende mange bevis på at noe er alvorlig galt her. Under ser du også en video av opptøyer i England (hvor var media?).

 

 

 

 

 

 


Del med andre