Send inn høringssvar – stans diktatur i Norge

Del med andre

Hvis du leser gjennom de 2 Høringsnotatene som ligger ute på Regjeringens nettsider nå vil du nok bli ganske sjokkert over hva slags galskap som blir foreslått. Det er mel tilnærmet et totalitært diktatur, som ikke har noen plass i frie land.

Vi oppfordrer til å sende inn høringssvar som setter dem på plass, og gjør det klart at høringsnotatene IKKE er godkjent. Skriv gjerne også utfyllende hvorfor og om du kan legge med lovparagraf og dokumentasjon på overtramp fra myndighetene så kan det gjøre saken sterkere.

Husk å IKKE huke på: Høringssvaret er uten merknader (la stå uberørt).

Høring om EU-Kommisjonens forslag til endringer i grenseforordningen (frist utgått 21 februar)
Høringsnotat – forlengelse av reglene om koronasertifikat (frist 4 Mars)

Ledelsen i Barnevernsaksjonen har sendt inn høringssvar som kan lastes ned her.


Del med andre

BARNAS RETT

Del med andre

«Barnets beste» og «Barnets rett til å bli hørt» er to viktige prinsipper som alltid skal følges i saker som gjelder barn. Prinsippene går igjen både i FNs barnekonvensjon og i vår egen grunnlov. De har blitt høyst aktuelle i forbindelse med koronavaksinering og gjentagende testing på skoler og i barnehager.

 

Barnekonvensjonen fylte 30 år den 20. November 2019. Norge fikk 1. Juni 2018 tilbakemelding fra FNs «Committee on the Rights of the Child» (CRC), som overvåker Norges oppfølging av barnekonvensjonen.


Del med andre

Den enorme kontrasten mellom vitenskap og media-propaganda

Del med andre

Gjennom 2020 og 2021 har vi vært vitne til at media har kapret «sannheten», og holdt kritiske stemmer vekk fra nyhetsbildet. Mange fagfolk, innenfor medisin, juss, og andre felt, har prøvd å advare om farene ved for inngripende tiltak og forhastet vaksinering. De har ikke sluppet til, selv om deres informasjon har vært godt begrunnet, både fra et etisk og et vitenskapelig perspektiv. Det blir ignorert, og i stedet får vi antagelser basert på frykt, og sverting av dem som måtte mene noe annet enn det som er opplest og vedtatt. Her er medias 3 mest brukte metoder for å skape virushysteri og for å fremstille vaksinen som den eneste gode løsningen på problemet.


Del med andre

Regjeringen har brutt Nürnbergkodeksen – forstå kodene her

Del med andre

Nedenfor har vi gjengitt en norsk oversettelse av Nürnbergkodeksen i fulltekst. Den opprinnelige utgaven av teksten finnes i US Government (1949). 

Punktene er hentet fra Forskningsetikk.no som også har en meget god oversikt over ulike komiteer og rettningslinjer i tillegg til Nürnbergkodeksen.


Del med andre

COVID etterforskninger og rettsaker

Del med andre

Rundt om i verden er det tusenvis av advokater, eksperter og organisasjoner som etterforsker covid tiltakene og går til rettsak mot World Health Organisation (WHO) og andre involverte organisasjoner (inkludert regjeringene).

Noen kjente grupper som jobber med dette er World Doctors Alliance(WDA) og Corona Investigative Committee i Tyskland som har gjort en formidabel jobb med å nøste opp i trådene og komme frem til sannheten.

Her er kort forklart noe av hva de har kommet frem til  (Punktene under er hentet og oversatt fra FAQ siden til Corona Investigative Committee):

Her kan du også se pressemelding lagt ut 15 September

(mer…)
Del med andre