Del med andre

Nedenfor vises en oversikt over bivirkningsrapportene for korona-vaksinene i Norge, og utviklingen uke for uke. Alle tall er hentet fra Legemiddelverket.

Status per 9 November 2021

  • Antall vaksinerte med første dose: 4 214 974
  • Antall vaksinerte med andre dose: 3 762 620
  • Antall meldinger om mistenkte bivirkninger: 40 068
  • Antall behandlede meldinger om mistenkte bivirkninger: 21 560

Kilde til alle tall: Legemiddelverket

NB. Grunnet mye usikkerhet rundt grundigheten og ærligheten til ledelse i legemiddelverket, FHI og Regjeringen er vi ikke 100% sikre på om disse tallene stemmer overens med virkeligheten. Dette er kun rapporterte tall og den fulle sannheten kan være enda mer alvorlig.

Det som ikke virker å bli rapportert er hvor mange vaksinerte som har fått «korona» etter vaksinasjon, som gir klart signal om at noe ikke er riktig. Les artikkel fra 11 november på Nettavisen.

Det er uansett tydelig at vaksineprogrammet er alt for risikabelt, samt har brutt en lang rekke lover og menneskerettigheter på veien. Les i andre innlegg.


Del med andre