Send inn høringssvar – stans diktatur i Norge

Hvis du leser gjennom de 2 Høringsnotatene som ligger ute på Regjeringens nettsider nå vil du nok bli ganske sjokkert over hva slags galskap som blir foreslått. Det er mel tilnærmet et totalitært diktatur, som ikke har noen plass i frie land.

Vi oppfordrer til å sende inn høringssvar som setter dem på plass, og gjør det klart at høringsnotatene IKKE er godkjent. Skriv gjerne også utfyllende hvorfor og om du kan legge med lovparagraf og dokumentasjon på overtramp fra myndighetene så kan det gjøre saken sterkere.

Husk å IKKE huke på: Høringssvaret er uten merknader (la stå uberørt).

Høring om EU-Kommisjonens forslag til endringer i grenseforordningen (frist utgått 21 februar)
Høringsnotat – forlengelse av reglene om koronasertifikat (frist 4 Mars)

Ledelsen i Barnevernsaksjonen har sendt inn høringssvar som kan lastes ned her.

Brev til Barneombudet

Barnevernsaksjonens ledelse har på vegne av alle barn i landet sendt et nytt brev til Barneombudet etter sist svar fra barneombudet vedlagt med kopi til datatilsynet og datatilsynets leder. Helse og omsorgs departementet er også lagt i kopi. Alle disse departementene og tilsynene forsøker å kaste ansvaret over på FHI, uten å gå inn for å REGULERE FHI sine ugjerninger og brudd.

Bekymring og klage til datatilsynet

Barnevernsaksjonen.no sendte ut følgende henvendelse rettet til DATATILSYNET som brev og i tillegg på epost med kopi til følgende:
Helse og omsorgsdepartementet, Barneombudet, Statsforvaltningen alle fylkenes eposter & Kongen i statsråd.

BARNAS RETT

«Barnets beste» og «Barnets rett til å bli hørt» er to viktige prinsipper som alltid skal følges i saker som gjelder barn. Prinsippene går igjen både i FNs barnekonvensjon og i vår egen grunnlov. De har blitt høyst aktuelle i forbindelse med koronavaksinering og gjentagende testing på skoler og i barnehager.

 

Barnekonvensjonen fylte 30 år den 20. November 2019. Norge fikk 1. Juni 2018 tilbakemelding fra FNs «Committee on the Rights of the Child» (CRC), som overvåker Norges oppfølging av barnekonvensjonen.

Naturlige og forebyggende alternativer mot Sars-CoV-2

Det eneste regjeringen og den farmasøytiske industrien virker interessert i er å presse frem vaksiner og maskebruk som tiltak for å slå ned på smittespredning. Men hva om det finnes andre tiltak som er enda mer effektive, innebærer en mindre risiko, og i tillegg er naturlige?

Den enorme kontrasten mellom vitenskap og media-propaganda

Gjennom 2020 og 2021 har vi vært vitne til at media har kapret «sannheten», og holdt kritiske stemmer vekk fra nyhetsbildet. Mange fagfolk, innenfor medisin, juss, og andre felt, har prøvd å advare om farene ved for inngripende tiltak og forhastet vaksinering. De har ikke sluppet til, selv om deres informasjon har vært godt begrunnet, både fra et etisk og et vitenskapelig perspektiv. Det blir ignorert, og i stedet får vi antagelser basert på frykt, og sverting av dem som måtte mene noe annet enn det som er opplest og vedtatt. Her er medias 3 mest brukte metoder for å skape virushysteri og for å fremstille vaksinen som den eneste gode løsningen på problemet.