Del med andre

World Doctors Alliance med leger over hele verden deler sine syn om Covid-19.

Her kan du også se pressemelding fra Corona Investigative Committee
Her kan du lese mer om hva de har kommet frem til – FAQ

I henhold til saken har Barnevernsaksjonen sendt ut Ansvarerklæring til skoler, Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Barnevernet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, smittevernavdelinger og en rekke komunale stillinger. Det har også blitt sendt pressemelding til over 900 jounralister. Vi kaller til flere organisasjoner å gå sammen for å anmelde FHI og andre ansvarlige inkludert tidl regjering.

Hjelp oss dele denne til alle smittevernavdelinger og ansvarlige stillinger slik at vi beskytter barna fra å bli utsatt for medisinske eksperimenter.

Share. Download. Reupload.Del med andre