Del med andre

Dr. Astrid Stuckelberger er norskfødt doktor tilknyttet Verdens Helseorganisasjon (WHO). Hun er også forsker og pedagog (PhD) med bakgrunn i biologi og helse, og har erfaring fra blant annet geriatri, medisin, og psykologi (se hjemmesiden hennes her).
Som pedagog og NGO-aktivist er hun ansatt i WHO med oppgave å undervise i implementeringen av De Internasjonale Helsereguleringene.

Hun har jobbet i mange år i apparatet til WHO og kjenner til hvordan organisasjonen fungerer. Hun er derfor blitt en varsler som informerer offentligheten om den korrupsjonen som pågår.

Her er hun intervjuet av Intervjuet der jurist Dr. Reiner Fuellmich og jurist Dr. Justus P. Hoffmann.


Del med andre