Antall besøk: 885745
OM OSS

Velkommen til
BarnevernsAksjonen

Smittevern-tiltakene som regjeringer har innført er ulovlige. Nedstenging, tvungen testing, krav om munnbind, karantene, vaksinepass og vaksinepress; strider med grunnloven og våre menneskerettigheter og bryter med barnas rett til beskyttelse og prinsipp for minste inngrep.

PÅSTANDER:

1. Smittetallene regjeringen og media baserer tiltakene på er ugyldige grunnet unøyaktige testverktøy.
2. WHOs endringer i pandemi-definisjonen (2009) er hovedårsaken til at dette kalles en “pandemi”.
3. SARS-COV-2 er ikke så farlig som det har blitt påstått av regjeringer og media.
4. Korona/mRNA vaksinene er betinget nød godkjent på ugyldig basis – brutt reglene.
5. Informert samtykke og regler for informerte valg er brutt av regjeringen.
6. Det IKKE lov å tilby/administrere eksperimentelle vaksiner/medikamenter som har blitt markedsført som eneste tilgjengelige løsning når andre dokumentert trygge alternativer er tilgjengelig. Vaksinenes betingede godkjenning er dermed brutt, samt en rekke markedsføringslover og andre Norske & internasjonale lover og retningslinjer.
På barnevernsaksjonen finner du direkte dokumentasjon tilknyttet disse påstandene gjennom nøye underbyggede artikler, dokumenter og videoer av ekte leger og vitenskapsfolk.
Barnevernsaksjonen har eksistert siden 2013 og ble grunnlagt for å skape et bedre kvalitetssikret barnevern i Norge. Gjennom arbeidet har dette også økt bevissthet rundt familievern.
«Smittevern Tiltakene» har vært for inngripende og omfattende, spesielt med tanke på barna i samfunnet vårt.
Alle voksne i stillinger som arbeider med/tilknyttet barn har nå en PLIKT å si STOPP på vegne av barna jfr straffelovens §196 som omhandler plikten til å avverge straffbare forhold/handlinger. Spesielt blir dette nå i nødverge på vegne av barn og unge i Norge.

Viktige temaer

For å gi klarhet i riktig retning må vi få klarhet i hva som har gått galt

Dine Rettigheter

Vi har noen rettigheter som mennesker, de er vi født med, og de er ukrenkelige. Vi står nå i en situasjon, hvor tiltak og restriksjoner blir innført med svakt medisinskfaglig grunnlag.

Opplever du press for testing/vaksinering av barn?

Her er det viktig at alle foreldre/foresatte som har barn i skole og barnehager sender inn ansvarserklæring til din skole(Rektor).

Bivirkninger fra vaksine

Nedenfor vises en oversikt over bivirkningsrapportene for korona-vaksinene i Norge, og utviklingen uke for uke. Alle tall er hentet fra Legemiddelverket.
Demokrati & ansvar

Trygge valg & frihet,
din menneskerett

Frihet over egen kropp og liv

Vår grunnlov og Menneskerettigheter skal sikre at enhver person kan velge hva de ønsker å gjøre med sin egen kropp og liv.

Denne friheten beholder du uansett hva noen autoritet prøver å påstå. Ikke la frykt/skremsel påvirke deg til å ta et usikkert valg.

Vi må ha sannferdig kunnskap & data

  1. Hvorfor har ingen klart å bevise at COVID viruset faktisk eksisterer?
  2. Hvorfor taler skaperan av PCR-testen ut om dens feil (bevist usikker)?
  3. Hvorfor har influensa tallene i 2020/2021 nesten forsvunnet (får vi riktig data)?
  4. Hvorfor signeres ansvarsfraskrivelse for legemiddelfirmaer som leverer vaksiner?
  5. Hvorfor sier personer i ledelse at vaksinene er trygge uten bevis (ikke godkjent)?
  6. Hvorfor snakker ikke mediene om opptøyene mot regjeringene rundt om i verden?

Sunn fornuft og immunforsvar

Kroppen vår er utstyrt med et avansert imunforsvar som bygges opp ved hjelp av naturlig kosthold og livsstil. Hvorfor fokuserer ikke regjeringen på hvordan befolkningen kan styrke motstandsdyktighet og flokkimmunitet (metoder som er bevist effektive i lang tid).

Vaksinene er nødgodkjent og har ikke gått gjennom nøye testing (ikke godkjent av FDA eller andre kontroll-ledd).

Ansvar og rett

Det er ikke riktig å tvinge/presse ansatte eller helsepersonell til å ta en eksperimentell vaksine. Det er heller ikke rett å diskriminere mennesker som velger å ikke ta vaksine med metoder som vaksinepass.

Ledere som har deltatt i slike handlinger kan holdes ansvarlig for helseskader påført av vaksinene. «Jeg fulgte bare ordre» er ikke et gyldig svar. Vi burde alle vite at du IKKE skal adlyde autoriteter blindt.

blogg

Artikler

Beskytt felles frihet

Utgjør en forskjell

Hjelp oss beskytte folkehelsen, spesielt barn og unge.

Fri reise uten pass

Corona-pass og andre pressmidler er brudd på menneskerett. Organisasjoner har ikke lov til å tvinge slike løsninger frem.

Falske kontrakter

Kontraktene til legemiddelfirmaer som produserer vaksiner fraskriver ansvar om skader. Vi kan ikke tillate politikere eller helsepersonale å skrive under på dette for befolkningen.

Del kunnskap

Ved å dele sannheten og kunnskap fra uavhengige leger og eksperter får vi igang en sunn debatt hvor alle sider blir hørt og testet. Sensur er ikke greit.

Støtt bevegelsen

Ved å dele folkebevegelsen kan vi nå ut til enda flere med viktig kunnskap slik at vi redder liv. Om du vil bidra med arbeid ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Om du har spørsmål eller viktig dokumentasjon, data, bevis i aktuelle saker kan du sende oss epost med skjema her.

Organisasjoner

Sammen står vi sterke! Dette er organisasjoner som står sterke i folkeaksjonen.