Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Konformitet - Hvorfor er det så farlig?

Konformitet_conformity

Er vi i ferd med å tre inn i et totalistisk konformt samfunn?


Hva vil det si og hvordan vil det påvirke oss alle? Hvem vinner på det og hvem taper på det?

Er barnevernet en konform institusjon? En håndhever av konformitet? Hva kan vi gjøre?


Hva er konformitet?
Vel, wikipedia lenken vil forklare det for deg.
http://no.wikipedia.org/wiki/Konformitet

Myndighetene jobber nå med å få implementert tvungne hjelpetiltak i familier i disse dager, bare smak på ordet tvungne hjelpetiltak og man forstår hurtig at det er store motsetninger mellom det å tvinge og det å hjelpe. Gravide skal tvinges til å svare på om de sliter med fødselsdepresjoner. Hva betyr det?

Dette er enda en måte å screene nybakte mødre og gravide på for å finne ut om det er feil og mangler som kan gjøre det mulig å ta barna ut av deres omsorg og over til det statlige/private system. Selvfølgelig brukes det andre ord for å rettferdiggjøre slike system som dette, men det er allikevel systemer som springer frem i et konformt samfunn som kontroll og maktinstrument, ikke som et hjelpetiltak der intensjonen virkelig er å hjelpe.

Konformitet... Strider du med normen er du fritt vilt og du skal motarbeides og ugleses av alle inntil du tvinges inn i normen og "normalen" for det ideelle samfunn. Illusjonen er at om du holder deg til normen så er du og dine trygge. Desverre er dette ikke sannheten, det er kun en indoktrinert illusjon mennesker i et konformt samfunn blir servert. "Arbeit mach frei" står det ved inngangen til Auswitz, Birkenau, konsentrasjonsleirene i Polen, jeg har vært der og besøkt leirene og kan bekrefte det.

Kontroll over sinnet

Det hele er en kjent metode brukt gjennom årtier kalt "mind programing" du kan også kalle det "massesuggesjon", en sosialistisk drøm om et samfunn som er likt for alle og der alle er "like," problemet med det er at individualismen og det unike ved et samfunn sammensatt av mange fargerike elementer forsvinner og man sitter igjen med en grå masse av konforme idealer, ideer og systemer som tvinger massene inn i konformitet og lydighet til systemet. Dette er virkelig likt kommunistisk, nazistisk og fascistisk styreform. 

Frykt som metode

Metodene som brukes er ofte frykt, latterliggjøring, eller offentlig utestenging og maktmetoder for å tvinge individer innenfor rammene som er satt for konformitet.  Dette er totalt ødeleggende for et sunt samfunn. Forstår egentlig barnevernstantene hva de driver med eller følger de bare systemet blindt selv? Systemet er skapt av mennesker med en intensjon, ellers ville det ikke vært slik det er i dag. Enhver med litt hjernekapasitet vil forstå dette. Det er de som tjener stort på at systemene oppfordrer til sterk konformitet og for å oppnå konformitet må individet undertrykkes, individets desires må ikke få lov til å utfolde seg i særlig omfang. Helst skal det kun være begrenset til brød og sirkus for å holde massene i en form for tilfreds tilværelse der nye desires for selvrealisering ikke springer frem og blir et problem for samfunnet maktapparat og elite.

Konformitet ødelegger enhver form for innovasjon og nyskapning, spirituell utvikling og utøvelse av kunst og kreativitet uten hemninger.

Eliten som besitter eierskap av systemer og selskap som krever en konform arbeidsstyrke er tjent med dette og myndighetene er tjent med det fordi folket er lette å styre, de er som kveg i en innhegning på vei til slakteren, alle har gitt opp og følger bare etter flokken. De som hever hodet og åpner munnen får munnkurv av massene som er redd for å assosiere seg med andre som stikker seg ut, avvikere av samfunnet kalles de...

Avvik = sykdom
Avvik fra samfunnets konforme standarder stemples ofte som sykdom
- psykisk ustabil eller psykisk syk
Er det noen som kjenner seg igjen i forsøk på å stemple deg eller noen du kjenner basert på et svært begrenset bevisbilde eller mengde informasjon om deg, ofte kun et møte eller fingeren i været prinsippet og "boom", du er stemplet psykisk ustabil, man har en diagnose og er satt i en bås!

Vel, det er et av symptomene med et konformt samfunn, et sykelig samfunn som har sluttet å utvikle seg, et fryktbasert samfunn og et samfunn i forfall der maktens tyranni opprettholdes og folket er redde og lett kontrollerbare. Når et samfunn historisk sett retter seg etter konforme rammer og blir konformt nok trer diktatorene inn, slike som Stalin og Hitler, Bush og Obama kommer til makten.

Hva skjer med avvikere i et konformt samfunn?
Å avvike fra samfunnets norm blir da sett på som en sykdom og man blir satt i bås, kalt konspirasjonsteoretiker, kvakksalver, tulling, galning, ulike psykriatriske diagnoser og navn på fiktive tilstander basert på handlingsmønstre og gudene vet hva mer. Jeg kan skrive om dette fordi jeg er en av de mennesker jeg vet om som er minst konforme og jeg vet hva det vil si å føle det på kroppen daglig.


De som evner å leve under slik latterliggjøring i et konformt samfunn uten å ødelegges av det og bukke under og bli konforme er de som er i stand til å endre et slikt samfunn og bryte barrierene, disse inspirerer andre individ til å bryte ut av flokken, slikt skiftes maktbalansen fra et konformt samfunn der alle skal følge flokken til et individualistisk samfunn der mangfold, frihet og unity er mulighetene. Slike mennesker, jeg er en av dem, er ansett livsfarlige for samfunnet av de som sitter på makt og kontroll og motarbeides systematisk av mange i maktposisjoner. De frykter slike mennesker mer enn noe annet og de har grunn til det, slike individ vil kunne løsne det konforme sløret og gjøre at flere og flere ser klarere og dermed begynner å tenke selv, begynner å agere selv og plutselig en dag så har disse maktmenneskene ikke lenger makt, det finnes ikke noe som skremmer et maktmenneske mer enn det å miste sin makt!


Vi har flere tilfeller der slike utbrytere, aktivister eller fritenkere tidligere har blitt tvangsinnlagt og for den sags skyld brent på bålet for sin politiske dissidens, en av dem er Synnøve Fjellbakk Taftø som i så måte var en tidlig varsler (whistleblower) som måtte stoppes med alle midler tilgjengelig fordi informasjonen hun kom med var for sensitiv og farlig for den etablerte maktgruppering. Hun har gjentatte ganger blitt tvanginnlagt og tvangsmedisinert for sine ytringer. Slikt skjer i vårt samfunn rett foran våre øyner.

Det farlige i et konformt samfunn er nemlig massementalieten, en lavere bevisst menneskemasse som fungerer som vakthunder ovenfor hverandre, varsler til myndighetene som de sanne og gode borgere man er og dermed føler seg som samfunnets beskyttere eller beskyttere av de svake. Feilaktig sådan, de er missledet og hjernevasket til å tro at det de gjør er bra og det belønnes! Dette leder til manglende tillit til andre i samfunnet og og ingen kan virkelig føle seg trygg om de velger å gjøre ting annerledes. Janteloven er usynlig men veldig gjeldende. Et slikt samfunn er farlig for alle, om noen ikke liker deg er det lett å bruke systemet mot deg for å stemple deg, sette deg i en bås, skape uante konsekvenser og problemer ved å for eksempel sende en annomym bekymringsmelding på deg til barnevern, tipse NAV, skattemyndigheter, etc etc.

I et slikt samfunn er det lite som er lov, det er lover og regler for det meste, skrevne og uskrevne, du kan tas for det meste. Samfunnet har blitt overbeskyttende og farlig for alle.

Hva får et samfunn til å bli konformt?
Frykt og lavere former for menneskelige emosjoner er min gjetning, sjalusi, misunnelse, sinne, hat, avsky, overlegenhet og ønsket om å hevde seg over andre med systemet i sin hånd. Slik mister også organismen kontroll over seg selv og mennesker med et sykelig fokus på makt ender ofte opp med å ta ledelsen i kaoset, ofte plassert der av andre mennesker med økonomiske interesser, disse maktmenneskene vil være villige lakeier for de med penger og makt til å gi dem mer av det de ønsker selv i fremtiden, mer penger, innflytelse og makt. Det korrupterer systemene fra innsiden. Jeg kan nevne mange i myndighetene våre med navn der jeg har bevis på korrupsjon, men det får bli en annen setting. Dette skal ikke henge ut spesifikke, men ta for seg et solid samfunnsproblem.

Bare tenk deg den drukne makt en barnevernspedagog kan besitte i dag der de med et pennestrøk uten personlig konsekvens kan rive et barn ut av mors armer rett etter fødsel med enkle argumenter og forvalte menneskeliv på slikt vis med minimale muligheter for gjenforening mellom mor og barn. Hvilke mennsketyper tiltrekkes av slik institusjonell makt?

Er det ikke et samfunn skapt for sosiopater, psykopater og narsissister?

Er det ikke et samfunn skapt for slike og som også avler frem flere slike farlige mennesker for et samfunn?

I et konformt samfunn er du ansett unormal om du har sterke individuelle trosmønstre, du skal i alle fall ikke snakke om dem, da kan du bli forfulgt for din tro, du truer det kollektive trosmønsteret. Det var slik kvinner ble brent på bålet i gamle tider fordi massebevisstheten eksisterte på et lavt nivå trosmessig, det ble en almenn tro, massesuggert av noen få mektige menn og kvinner på den tid. Tror du dette har endret seg mye? Det var slik Klu Klux Klan fikk slik makt som de fikk, før det hele snudde. Det var slik Hitler kom til makten. Det var slik Stalin suggerte russerne, gjennom ekstrem konformitet. Dissidens ble brutalt slått ned på med ekstrem maktmetodikk, mye likt det vi ser innen barnevern i dag.

“Give me a child for the first seven years and you may do what you like with him afterwards.”
- Stalin


For alle dere som lurer på hvorfor det er så ekstremt viktig med de første 7 år av et barns liv, les boken Magical Child av Joseph Chilton Pierce, det er basert på studier fra hele verden rundt barns oppvekst de første leveår fra spedbarn til 7 år. Da vil du forstå hvor lett programmerbar et barn er i denne fasen og du vil også forstå hvilke ekstrem makt barnevernet utøver ovenfor barna.
En videoklipp fra Joseph Chilton Pierce - Se video

Boken Magical Child - les mer

I dag har vi andre verktøy enn å messe på et hjørne, mer effektive metoder, alle har en boks i sitt hjem der de uten å vite det selv vil bli suggert/programmert døgnet rundt, vi har radio i bilen vår, vi leser aviser uten kritisk blikk og uten å stille spørsmål til sannhetsgraden av hva vi leser.

Vi tror alt som kommer fra media og tar det som sannhet, vi tror alt vi hører fra legen vår og tar det som den absolutte sannhet. Er ikke det toppen av galskap og å virkelig sette eget liv og levne i stor risiko?

Hva kan vi gjøre med det?

Vel, enhver får komme med sine forslag her, for å bryte med konformitet må det samarbeides, men jeg vil komme med noen forslag til tiltak selv under.

1. Deprogrammer deg selv og hjelp til med å spre viktig samfunnsnyttig informasjon som vekker mennesker fra dvalen og fjerner skylappene. Barnevernsaksjone.no er tiltenkt å være et slikt verktøy.
2. Ta ledelse, ingenting skjer før du tar ledelse i ditt liv. Du kan kun lede ved eksempel.
3. Samle inn til en mesterhjernegruppe, du står sterkere sammen med andre enn alene.
4. Legg en klar plan og strategi, følg planen, jobb med å forbedre planen daglig.
5. Utdann deg selv hver dag, hver dag hele livet må vi lære, om vi ikke gjør det stagnerer vi og vi stopper ikke bare opp, vi går tilbake.
6. Hent styrke og inspirasjon i naturen, gå turer i naturen, gå barbent og få jording, det er vitenskapelig bevist godt for deg, spis økologisk og rent, sunn mat og drikke. Rens din kropp og hold deg unna mat som senker dine frekvenser.  
7. Finn styrke i deg selv i alle situasjoner, jobb med følelser og tanker kontinuerlig for å heve dem opp et litte hakk til. Mål bør være å føle deg litt bedre enn ditt tidligere stadie til enhver tid. Det er utrolig hvor fort du etterhvert kan hente deg inn igjen etter hendelser som tidligere ville slått deg ut i uker og måneder.

Selv kan jeg bruke minutter nå på å riste av meg negative følelser og blaste dem om jeg vil. Dette er en treningssak. Man er ikke nødt til å dvele i negative emosjoner og det løser definitivt ingen problemer å ligge der i gjørma og kave.

Ta 100 % ansvar for egne handlinger, tanker og følelser, ikke søk selskap i din elendighet, hev deg selv opp og deretter søk sammen med andre likesinnede positive mennesker. Vær ikke et offer for dine omstendigheter som søker oppmerksomhet for din elendighet og lave emosjonelle nivå, du vil kun tiltrekke deg mennesker som er lavere enn deg på emosjonsskalaen og de vil sikre at du holder deg der du er.

Misery loves company!


Det er makt i antall... Antall mennesker i en retning gir en enorm kraft, mange forvirrede mennesker i hver sin retning på en plass ødelegger og splitter om man ønsker å oppnå noe innen et felt. Som for eksempel forbedre barnevern og barns rettssikkerhet, eller helsefrihet eller miljøvern etc. En samlet ledelsesgruppe er nøkkelen og en samlet intensjon. Det må holdes rene linjer og man må jobbe sammen. Ma kan ikke utøve en hakkeorden i en gruppe som skal evne å skape en positiv endring i samfunnet vi lever i. Mangler det en samlet intensjon mangler alt. Alle som på facebook og eller bidrar til å spre splid og negativitet, dere er med å destabilisere viktig arbeid i deres negativitet, tenk over dette. I alle sammenhenger i en gruppe som stikker seg ut vil det også komme inn splittende elementer som vil forsøke å splitte og ødelegge retningen i gruppen, dette gjøres ofte bevisst og systematisk og er en del av problematikken ved et konformt samfunn, grupperinger som skepsis societies og andre disinformanter som forsøker å bryte inn i organisasjoner og grupper for å senke kraften i gruppene, forvirre, skape sinne, fortvilelse, splid og snu mennesker mot hverandre i gruppen, det må stoppes til enhver tid og kan ikke tillates om man ønsker å samle mennesker i en positiv retning. Man skal samle mennesker med forskjellige egenskaper og mangfold, men ikke i negativt fortegn og retning!

Ikke skap konformitet i en gruppe, hent frem gruppens mangfold og egenskaper, styrker og led dem i riktig retning. Hent inspirasjon fra hverandre, ikke trekk hverandre ned.

Husk, negativitet og lavere emosjonsformer vil kun bidra til å dra ned snittet i gruppen, forsøk å være blant dem som løfter nivået ved å lede ved eksempel.

Vær med å bryte konformiteten i samfunnet og eksplodere ut i kreativitet, innovasjon og vekst, kunstformer og mangfold i alle regnbuens farger! På den måte kan vi skape et trygt og sunt samdunn alle kan trives og vokse i, der våre barn vil ivaretas og ikke lenger vil være et potensielt produkt for en industri i vekst.


Skrevet av
Kjetil Dreyer
Grunnlegger av Barnevernsaksjonen.no

3478
Kategori:
Presse & nyheter

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508559