Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Kongens NyttårstaleÅrets nyttårstale


God tale fra Kongen - Vil gjerne dele mine tanker rundt dette her da i motsetning til svært mange andre land er vår kongefamilie eksemplariske og rettferdige. De har også en sterk forståelse for medmennesket og vår grunnlov.

Landet trenger sterke etiske ledere og om kongen er en slik person, ja hva er bedre enn det i et land der makt og innflytelse er tildelt de få.

 


Jeg vet mange er imot kongehuset, men det blir ikke riktig, det vi må se på er deres handlinger, ikke hva samfunnet har beæret dem.


Jeg er det vi kan kalle en patriot, jeg står sterkt for grunnloven og menneskerettigheter i landet, ingen skal rokke ved dem. Når kongen så sier det han sier i sin tale at mennesker som velger å snylte på andre av latskap og tar fra de andre som virkelig trenger det er dette så sant som det kan bli og jeg har skrevet om det tidligere. Nå handler ikke dette kun om det å være en skatteyter og bytte tid mot penger i en jobb, handler slett ikke om det, men om du ikke bidrar til verdiskapning i samfunnet så TAR du fra samfunnet, samfunnet er kun betegnelsen på summen av oss alle i bevegelse.

 
Mange politikere og høytstående ledere i dagens samfunn i dag er de verste snylterne av alle, i tillegg er flere sterkt korrupt, jeg kan nevne flere ved navn med beviser i hånd, Karita Bekkemellem, Bjarne Håkon Hanssen, Overlege i legemiddelverket Steinar Madsen med fler, de jobber for industrien, her i dette tilfellet farmasøytisk industri. Stoltenberg brukte rundt 30 millioner kroner på reiser og eksklusive hoteller med eget helikopter og privatfly, mens han i tillegg har bidratt til å sette landet i en svært ustabil og sårbar posisjon der den ene halvdel av befolkningen nærer den andre halvdel.
 
I dag etter Stoltenberg regjeringen har vi nær 1/3 av alle ansatte i landet som OFFENTLIGE ansatte! Det er komplett galskap, ingen andre land i verden som vi vet om har så stor andel av befolningen sysselsatt offentlig, det går kun på grunn av norsk olje, men er totalt misbruk av landets ressurser og på lang sikt ekstremt samfunnsdestruktivt!

Disse menneskene, ja flere av dere er en del av dette maskineriet kalt byråkrati og driver ikke med verdiskapning, men med papirflytting og å kontrollere andre mennesker i amfunnet vi lever i, angivere er også et godt ord i denne sammenheng. Byråkratisk nyttige idioter er et annet ord jeg føler kan være treffende på grunn av den komplett manglende forståelse av helheten i et samfunn og et begrenset gangsyn der de kun ser seg selv og sin økonimiske situasjon som godt nok argument for å sitte i sin stilling, penger må man jo ha sant? Og det er jo ikke slik at man ikke betaler skatt sant? Statsansatte får til og med ofte mer frynsegoder og bedre pensjonsordning enn øvrige verdiskapere i samfunnet, dette er direkte destruktivt for innovasjon og videre utvikling av samfunnet vi har i dag.

 
Resten av de som jobber må dekke kostnadene for å ha dere i arbeid! Kanskje er dere fornøyd med jobben deres og kanskje er det en svært viktig rolle som i for eksempel helsevesen, men poenget er nettopp dette at uten at det er en form for verdiskapning i samfunnet som overgår det å ta fra samfunnet, eller snylte på organismen om du vil, så går samfunnet ned i en mørk negativ spiral av korrupsjon, kontroll og maktmisbruk, stor ubalanse og stadig økende gap mellom fattig og rik, dårligere helsetilstand, økt monopolisering og konsentrasjon av de store globale selskaper med enorm makt, disse får også stor innflytelse politisk.

Dette opprettholder og oppmuntrer til et kontrollsamfunn og har sterke kommunistiske trekk, staten, som igjen er andre mennesker mer med tildelt makt overvåker og forvalter andre menneskers liv og levne. Vi har alle nå lest nok til at vi vet at dette forekommer, vi ser alle staten i staten som vi i dag kan kalle barnevernet der nær ubegrenset makt er tildelt mennesker med en svært begrenset utdannelse og et lavt kunnskapsnivå, til å overvåke og forvalte makt i de mest sårbare situasjoner vi kan tenke oss, nemlig der barn og barnefamilier med utfordringer er involvert. De svakere i samfunnet om du vil. Istedet for å hjelpe og løfte de svakere opp finner barnevernsetaten det ofte mer beleilig å beholde makten i sine hender og forvalte denne makten ved å tråkke disse ytterligere ned.

Så, jeg håper Kongen vil tale ut oftere og uttale seg ovenfor det Norske folk oftere, vi trenger flere mennekser med integritet i dette landet og vår Konge, vår kronprins Håkon og prinsesse Martha Louise er absolutt representanter for folket og for grunnloven vår som sterke krefter på stortinget i dag forsøker å svekke og rive ned. Jeg håper kongen også vil benytte sin vetorett i saker og bidra til å fronte saker med tydelighet ovenfor det Norske folk, slik at folk ikke tror dette kun er en gallionsfigur og kjendiser i media...
 
Jeg håper også Kongen vil se galskapen i dagens barnevern system og hvordan dette systemet ødelegger familier og barn landet over og bidrar til å destabilisere samfunnet ytterligere og at han uttaler seg rundt dette. Jeg håper også at kongen og politiker, samt media snart ser at det er ikke flere institusjonsplasser og fosterhjem vi trenger, men gode og solide hjelpetiltak og endringer i retningen vi leder vårt felles samfunn!

Frimurere og andre såkalte hemmelige grupperinger har lenge forsøkt å fjerne makt fra kongefamilien, de tjener andre herrer. Europabevegelsen kalt en verden, så endret navn til FN reform og nå heter EU reform er en gruppering med JA til EU medlemmer som i dag står bak stortinget med over 60 % av stortingets JA til EU medlemmer. Det betyr at Norge gradvis underlegges utenlandsk herredømme mot vår vilje. Dette er i direkte strid med grunnlovens paragrafer og er straffbart med fra 8 - 22 år i fengsel.

Desverre er det få eller ingen som virkelig håndhever grunnloven med kraft i dag så disse korrupte statsoverhodene kommer unna med sviket mot det norske folk uten konsekvenser og får heller belønning i form av toppjobber i EU systemet for deres tro tjeneste. Gro Harlem Brundtland som tidligere ble kalt landsmoderen, (jeg vil etter alt jeg har funnet ut rundt hennes svik kalle henne landsmordere, sammen med Jonas Gahr Støhre som var hennes rådgiver under signering av EØS avtalen.)
 
I dag følger vi over 8000 EU direktiver og er blitt slaver for EU systemet som kun tjener et formål. fascilitering og konsentrasjon av makt i de få hender og enklere kontroll over land og ressurser.

Så grunnloven er vår beskyttelse og den MÅ beskyttes og håndheves i alle situasjoner mulig for at samfunnet ikke skal ende opp som det vi ser i USA nå, på kanten av stupet mot total sammenbrudd der noen få mektige menn og kvinner har klart å rane samfunnet for dets ressurser til nesten ingen andre sitter igjen med noe i sammenlikning...

Kongehuset er i så måte svært viktig i landet og en del av det vi kaller nasjonalfølelsen. I dag har det med nasjonalfølelse nesten blitt stemplet som å være en ekstremist, spesielt etter Breivik utskeielsen, men vi kan ikke tillate det å skje, det vil ødelegge vårt samfunn, nasjonalfølelse er viktig for å beholde kultur og kulturarv og å beholde vår identitet som det norske folk, det handler ikke om rasisme, aktivisme eller hva enn motstandere av vår felles nasjon vil kalle det! Vi trenger flere patrioter og mennesker med en nasjonalfølelse, det er det ingen tvil om. Kall en patriot enkelt og greit en som virkelig bryr seg om samfunnets ve og vel og gjør noe for å forbedre samfunnet der han/hun ser det trenges tiltak. Dette er en bedre betegnelse på oss som hever vår stemme og iverksetter handling, som eksempelvis oss her i barnevernsaksjonen.no.

 
Jeg ser frem til mange positive endringer i det nye året, og husk, det er folket som vil skape de varige endringene i positiv retning, ikke staten eller politikere, ikke håp på noe fra den fronten, iverksett handling, start aksjoner, gjør noe selv, bidra med det du kan.

Skrevet av:
Kjetil Dreyer1507
Kategori:
Presse & nyheter

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508521