Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

En viktig beskjed til alle ansatte i barnevernet
(bildet er fra en situasjon i 2013 der Politiet på oppfordring fra barnevernet henter en 16 åring med rå makt, 16 åringen forsøkte å flykte fra barnevernet og politiet i sokkelsten, han ønsket bare å være hos faren sin... Ble denne gutten hørt?)


Dette er en beskjed til alle som jobber tilknyttet barnevern og barneverntjenester i dette landet og en advarsel sådan basert på gransking av trender.

Til alle barnevernansatteDette gjelder alle deler av barnevernkjeden i Norge. Del dette med din barnevernpedagog, din sakkyndige, din advokat og eller alle andre som er involvert i et arbeid med barn og barnevern i Norge.

TIL DEG SOM JOBBER I BARNEVERNET:
Har dere noensinne tenkt over at dere er med å skape et destabilisert samfunn der vi vil måtte slite med flere rus-avhengige, voldelige, psykisk syke mennesker fordi dere påfører barn så ekstreme traumer ved i så mange tilfeller å rive barna ut av deres trygge havn på grunnlag av en bekymringsmelding?Dette ser vi tegn til i dag, personer som sliter tungt og er en stor belastning for samfunnet. Mengder av selvmord(statistikken er skyhøy blant tidligere barnevernsbarn). Dere er med å skape et farlig samfunn å leve i for alle. Dette er nok av studier som bekrefter og underbygger dette, mange av disse studiene er lastet på på portalen allerede.

Tap av tillit!Ikke minst er det så alvorlig fordi når barna fyller 18 og kan gjøre som de vil som voksne vil mange være så bitre og hatefulle på systemet og mangle fullstendig tillit(med god begrunnelse), dette vil igjen føre til en fiendtlighet mot stat og myndigheter som kun vil vokse med årene. Det er ille nok som det er og det vil ikke hjelpe med en kontrollerende ovenfra og ned holdning.Denne mistilliten er berettiget og dere har vært med å skape den!Om dette ikke korrigeres vil vi alle, rik og fattig leve i et farlig miljø der lavere emosjoner styrer folk flest, sinne og hat, aggresjon og fortvilelse blir dominerende.Nå har jeg kun nevnt barna, men tenk deg sinnet og ydmykelsen til foreldre som klart har omsorgsevner og tar godt hånd om sine barn, men på grunn av slepphendte kommuneansatte eller liknende har fått en bekymringmelding på seg som de ikke får ristet av seg og må slite med dere resten av barnas unge liv. Hva tror dere disse føler? Tror dere disse vil tie og være stille? Det er allerede en stor hær av dem der ute og dere øker i tillegg antall akuttvedtak med 40 % fra 2011 – 2012! 8 av 10 hentes akutt i dag! Har dere mistet vettet?Dere er i ferd med å grave deres egen grav og det fattige med dette er at dere fremdeles trer på dere skylappene og ser en annen vei, overlater problemet til neste generasjon. Er dere unge og uerfarne, eller bare rett ut dumme? Er dere korrupte eller er dere bare ignorante? Hva er det med et menneske som ikke klarer å se et bilde så tydelig som det er i dag? Barnevernet er i komplett kaos og dere fortsetter å gjøre de samme tingene – det er definisjonen på galskap! Nemlig å gjøre de samme tingene og forvente et annet resultat. Ansvarsfraskrivelse! Dere jobber som ansatte i staten de fleste av dere, noen av dere er leid inn, dere er mennesker som alle andre, begynn å være medmennesker, ikke kun en brikke i det store endeløse spillet kalt byråkrati, der barn og mennesker blir et nummer på et papir som kan flyttes opp og ned i et system, arkiveres og selges...Medmenneskelighet og empati ser vi klart er en mangelvare blant mange av dere, og kulturen er gjennomsyret foreldrefiendtlig og familiefiendtlig. Ofte vurderes ikke engang nær familie som omsorgspersoner og det er i strid med EMK og det biologiske prinsipp!Jeg kan beskrive til dere hva som vil skje fremover og det er intet dere kan gjøre med det om dere ikke endrer retning.1. Dere vil få en økt skare(store mengder med andre mennesker) imot dere, mennesker også med høy tung utdannelse og store nettverk vil lede an, det vil bli mange slike grupper og folket samlet er umåtelig mye mer mektige enn dere noensinne kan begripe, hvorfor? Fordi når smerten blir tilstrekkelig i en befolkning og bevisstheten er klar, ja da samles massene. Dere har grunn til å frykte, om dere ikke frykter og korrigerer må dere bare se på historien hva som skjer når folket endelig har fått nok. Nordmenn er tydelig blåøyde og trege, men når det blir nok ville jeg ikke undervurdert en nordmann heller. Slik jeg ser det er det nå så mye sårede følelser og sinnei kjølvannet av barnevernets herjinger at det ikke skulle forundre meg om barnevernspedagoger går en veldig farlig tid i møte og at det kan lede til vold og drap, selvmord er det allerede mye av blant foreldre og barn som har vært i barnevernets vold. Se faktatall her - FAKTAPUNKTER2. Dere vil få fler og flere tunge saker i barnevernet på grunn av de traumer dere selv har skapt som kan videreføres i generasjoner, vi ser dem overalt. Disse koster samfunnet milliarder og det er ikke ofrenes feil, det er samfunnets ansvar. Samfunnet i dette tilfelle må jeg peke på staten og staten i staten, nemlig barnevernet, for det er tydeligvis den holdningen dere fører av arrogante holdninger og blærete oppførsel, vi vet best og vi vet hva barnets beste er...Dere vet ikke hva barnets beste er, det vet kun barnet selv og studier er klare der, det er umåtelige traumer som påføres et barn ved omsorgsovertakelse, dette feier dere over og pusser på fasaden, sier barna har det så bra. Et barn som opplever omsorgsovertakelser der det ikke bør skje utvikler ekstreme mengder kortisol som flommer ut i alle deler av kroppen og skader organene til barnet over tid, immunforsvaret går ned, helsen til barnet blir skrøpelig, psyken til barnet bryter ned. De tilfeller der barna blomstrer er der det virkelig er grov omsorgssvikt, men selv der vil mange familier kunne bli funksjonelle igjen ved den rette hjelp. Sannheten er vel at den ukunnskap dere besitter overgår den kunnskap dere besitter, så det dere etterlates med er synsing! En farlig trend. 3. Flere barnevernansatte vil sykemelde seg, dere vil ikke klare presset og den negativitet dere arver, det hele vil bli svært alvorlig, om dere ikke korrigerer nå. Vi ser klare konturer av dette nå og det er ikke kun fordi dere får for mange saker, det er fordi dere behandler feil saker og ender opp med en kamp mot ressurssterke foreldre som ikke noensinne vil gi slipp på barna sine og ALDRI skal gjøre det heller fordi de feilaktig er fratatt dem og vet det selv, disse har mange  solide nettverk og er villig til å kjempe, du ser flere av dem i barnevernsaksjonen.no og andre organisasjoner og disse organisasjonene vokser for hver dag. Så kommer det farlige her, det vil bli desperat behov for dyktige solide medmenneskelige barnevernspedagoger, disse vil forsvinne, de vil ikke ønske å jobbe i en så gjennomsyret negativ og brutal kultur, og det er forståelig, mange av dem har allerede forsvunnet fra sine stillinger, flere av dem er med i grupperinger mot barnevernet i dag. Flere er også seniorer innen barnevernbransjen i dag og tidligere pedagoger som er lei av barnevernets metoder! Det betyr at barnevernet vil tiltrekke seg mennesker i det lavere sjiktet, personer med et indre hat, indre traumer fra tidligere selv, ofte med narsisistisk personlighet og psykopatisk personlighet og som tror de skal endre verden ved å beskytte barn fra onde foreldre. Det vi så vil se er at industrien kommer inn, ja, industrien, korrupsjon, kyniske mennesker med et formål om å tjene penger eller få tilgang på barn av ulike grunner. Vi vil se flere og flere ansatte i selskap som Aleris Ungplan rullere inn og ut av barnevernet, disse vil ha en annen tanke i sitt hode, nemlig salg og statistikk, profitt... De bygger relasjoner, de bygger opp kundedatabaser, de driver forretning. Aleris Ungplan omsatte 825 millioner kroner (opp fra 670 mill) i fjor i Norge alene og barnevernet er så glad for at noen er så snille å tilby barna fosterhjems- og institusjonsplasseringer.Så, kommer det virkelig farlige, og det er den grad av sosial korrupsjon, barnevernet i oppløsning og kaos vil få ansatte som har pedofile legninger, er med i pedofile nettverk og skjuler det godt, disse vil være der de føler de bør være, nemlig der bukken passer havresekken. Aleris Ungplan og andre institusjoner vil også infiltreres av slike ringer og nettverk, vi ser det i andre land der korrupsjon får lov å tære på samfunnet grunnmur og det er i ferd med å skje nå og har foregått i mange år allerede.De barnevernspedagoger som blir igjen blir i dag tæret som medmennesker og ender inn i et system som endrer dem som personer fremfor at de får bedret andres liv som de kanskje kom dit for, å hjelpe barn...Denne gradvise tæringen på et menneskes psyke leder til kognitiv dissonans, det betyr at personen vil forsøke å rettferdiggjøre sine handlinger for seg selv, internt i barnevernet og på sikt også offentlig for å unngå å skade sitt eget selvbilde i prosessen, det vil si, dette blir en herdet person som vil skyve løgner foran seg for å unngå å bli tatt på noe. En livsfarlig trend der barn er inne i bildet og BLIR skadelidende i denne prosessen. Dette er barnevernsarbeidere som har mistet virkelighetoppfattelsen og har enorm makt i sine hender og kan dømme etter skjønn. Man forstår hurtig at dette vil bli alvorlig og ER alvorlig.4. Lederskapet forfaller i barnevernet. Rettere sagt, lederskapet har forfalt, det vi har sett nå er manglende ledelse og sikring(kvalitetssikring og kontroll). Ledere som har HMS ansvar tar ikke sitt ansvar høytidelige, dette gjennomsyrer resten av arbeidskulturen, ledere som ikke vil bli skitne på fingrene, de tar ikke tak i enkeltsaker selv, ikke engang for å se om det er gjort grove feil. Grove feil får da lov til å forbli grove feil med alle de konsekvenser dette har for barna og familien rundt barna.5. Et barnevernsystem som beskytter seg selv og sine ansatte fremfor barna og barnas virkelige beste. Et selvbeskyttende barnevern er et farlig barnevern, et barnevern som ikke kan innrømme at de har gjort noe feil. Dette vil lede til flere feil, flere skadede skjebner og mennesker.6. Et psykopatisk barnevern, et barnevern der ekstrem arroganse råder, der nesten ethvert middel for manipulasjon brukes for å både skremme foreldre, barn og familien rundt barnet, en forvaltning av makt som leder til maktmisbruk, barnevernansatte med for lite tilsyn og slike psykopatiske trekk vil barnevernet tiltrekke fler og fler av, disse vil være sterke nok til å leve i det miljøet barnevernet har blitt, og de vil trives der, men de vil være det farligste et barn og en familie kan ende opp med. Ovenfor sine medarbeidere vil disse menneskene være så dominerende og destruktive at de vil bidra til å skape frykt for dem på deres arbeidsplass, hva så når slike individ havner i ledelsen i barnevernet, og det er nettopp der disse vil søke seg og ofte havner. De ansatte vil ikke våge å ta opp alvorlige saker med dem og vil håndtere dem og dekke sine feil av frykt for hva denne personen kan iverksette. Disse menneskene vil lede ved frykt og disse tror også de har rett til alt, og kan alt, det i kombinasjon med barn kan jo enhver tenke seg, hvordan tror du det vil ende? I kjølvannet av slike mennesketyper(som vil gjennomsyre slike yrker over tid, kanskje også med legninger som ikke er lovlig i Norge, samt at barnas rettssikkerhet er på frysepunktet og barna ikke blir hørt på kvalitetssikret vis, hva tror du vil skje?Studier viser at det er 600 % større risiko for overgrep i et fosterhjem enn den biologiske familie, det er også 1000 % større risiko for fysisk og psykisk vold. Hvorfor praktiseres igrunn omsorgsovertakelser i det tempo de gjør da?NIBR (Norsk Institutt for By og Regionsforskning) rapporten viser helt klart det destruktive bildet av omsorgsovertakelser. Les om NIBR rapporten her

Svaret er at det er det enkleste for de ansatte og for barnevernet å gjennomføre omsorgsovertakelser, til tross for at de bryter grunnloven, EMK(menneskerettigheter) og lover generelt så er dette det enkleste for en barnevernansatt og de besitter makten i egne hender fremfor å fordele makt til andre ved for eksempel ved hjelpetiltak. Eksempelvis om de drar inn en uavhengig psykolog eller hjelpearbeider som har et formål, å lære familien å håndtere sin situasjon, eller sørger for å bidra til opplæring av barne foreldre, så vil jo ikke en barnevernspedagog ha makten lenger, de vil være et mellomledd og ikke siste beslutningstaker. Slik det nå er så er barnevernspedagoger blitt siste beslutningstaker i barnets skjebne ofte med holdning om at omsorgsovertakelse er permanent til tross for at det er i strid med EMK som skal følges og overgår norsk lov. Omsorgsovertakelse skal alltid være av midlertidig karakter og det skal søkes tilbakeføring til foreldrene så snart forholdene ligger til rette for det, der er det ingen tidsbegrensning. Dette vet enten ikke barnevernspedagoger(de kan ikke EMK eller menneskerettene) eller de ignorerer dem, de bryter altså loven hele tiden.7. Statens kostnader er skattebetalernes kostnader. Disse er allerede i milliardklassen for å opprettholde det barnevern som i dag eksisterer.Statistikker som er offentlige:

Hjelpetiltak koster omlag 800 kroner pr døgn pr barn, fosterhjemsplassering(omsorgsovertakelse) er på rundt 1500 kr pr barn pr døgn(dette er kun de reelle kostnadene knyttet til fosterhjemmet, ikke alle prosesser rundt. Så er det institusjonsplasser som koster 7520 kr pr døgn (2,8 mill pr barn pr år), det er her Aleris Ungplan(eiet av den mektigste bankfamilien i Sverige henter sine penger), dette fremfor hjelpetiltak kan jo ikke sammenliknes kan det vel? Disse institusjonen er mer en ungdomsanstalt der barn og unge blir kontrollert fra morgen til kveld, det blir i essens deres lille fengsel. For noen få er det kanskje bedre enn de tidligere har hatt, men det vil nok tilhøre fåtallet. Her skapes de narkomane miljøer, unge med rusmisbruk blandes med unge uten dette problemet, dette er den harde og tøffe dom. De vanskeligstilte havner her, de samfunnet gir litt opp eller ikke gidder å virkelig søker å hjelpe. Her koster det samfunnet mer enn de mest eksklusive hotell å oppholde barn hver dag, og det er slett ikke hoteller dette! Det er kapital skapende institusjoner med enorm profitt. Noen av Norges best betalte baroner eier flere slike institusjoner, noen av dem er tatt for rovdrift av sine institusjoner. Her er det ikke kjærlighet, ømhet og omtanke som former barn og unge, her er det miljøet på den enkelte institusjon, de mister det essensielle i sin oppvekst, det som virkelig betyr noe er ikke å ha et eget rom og frihet til å bevege seg, det er kjærlighet og omsorg, nærhet og omtanke, det som er ekte, ikke kun at barnet skal klare seg og bli et flott tannhjul i arbeidersystemet senere i livet. Ikke rart vi får skadede mennesker i dette landet med immunforsvar som ikke fungerer, men en psyke som ikke holder etter samfunnets harde standarder. Så om «ulykken» eller lykken skulle være ute og disse får egne barn, hvem vil så barnevernet ta barna fra først? Jo det er disse menneskene, det blir et menneskehandelsystem i generasjon. Disse menneskene er så underkuet allerede at de ikke vil evne å kjempe kampen for sine barn engang, det er det systemet de har lært seg å leve i.Se andre fakta og tall her:

Så er det alle byråkratiske systemer imellom som koster sitt, det blir utallige milliarder kroner og nærer en rekke individer i sine yrker, det opprettholder fete lønninger til sakkyndige psykologer som i mange tilfeller får fra 70 - 180 000 pr sakkyndigrapport de genererer for barnevernet, tro ei at de ikke er lojale til barnevernet når de på bakgrunn av sin kompetanse kan generere noen siders rapport for slike summer. Dette er bestillingsverk fra barnevernet og resten av skattebetalerne på dekke regningen. Ja, selv de 30 % av befolkningen som jobber i offentlig sektor må betale for galskapen, for det er det det hele har blitt, galskap satt i system.Fylkesnemda som kun stempler godkjent på 99 % av alle barnevernets vedtak. De tar jo ikke enkeltsaker!Samfunnsøkonomisk er det som foregår nå SPINNVILT!
Det er ytterst totalt galskap og en organisme der grådighet i så mange ledd leder veien videre. Det hele har blitt et alvorlig samfunnsproblem. I barnefordelingssaker er de profitterende advokater på begge sider. De som tjener mye må dekke alt selv, de som tjener minst får fri rettshjelp og kan holde det hele gående til den som tjener mest er loppet for midler og advokatene har tjent seg rike, slik er systemet blir man bare fortalt. Så er spørsmålet når partene er utslitt etter å kjempe for barna i et pengehungrig system, så hender det ofte at barnevernet blir innblandet. Spesielt enslige mødre blir øremerket, men også enslige fedre. Det antas da kanskje at disse ikke er i stand til å gi bedre omsorg for egne barn enn staten kan? Nå er det også mennesker med etnisk opprinnelse som angripes hardt av barnevernet. Jeg beskriver kun trendene dere allerede ser og vil se i økt omfang fremover om dette fortsetter i den retning det nå gjør, dette er ingen trussel fra min eller andres side, kun konsekvens av det barnevernet har blitt og de handlingene dere gjennomfører daglig. Det triste her er at det jeg beskriver her er kun toppen av isfjellet i et system som har løpt løpsk, som få har noen kontroll over og som mer eller mindre lever sitt eget liv uten konkret solid ledelse, kvalitetssikring eller jevnlige kvalitetskontroller, det er trist og det må vi endre om våre fremtidige generasjoner skal få et verdig liv i samfunnet vi alle lever i. Vi har intet valg.De av dere som fremdeles eier samvittighet i barnevernet vil se at ting må endres og dere vil være med kjempe for disse endringene.Barnevernsaksjonen.no vil være svært konkret over tid her nå rundt de endringer vi mener er essensielle og må gjennomføres basert på mye fakta og tung informasjon. Det er et langsiktig arbeide. Vi kalles også en spydspissaksjon fordi vår intensjon er dyptgående, vi skal trenge inn der det er nødvendig å trenge inn over tid og vi vil gjennomføre det vi har påbegynt på profesjonelt vis uavhengig av kritiske røster og eller motstand fra barnevernansatte, stat eller konge om det så måtte være. Vi besitter allerede så dyptgående omfattende informasjon at vi ser vi ikke har noe valg, vi må gjøre noe før det er for sent å snu, og er det for sent å snu, ja så må mye gjøres allikevel og det som eksisterer må falle for et nytt og bedre system. På vegne av 
Barnevernsaksjonen.no

Kjetil Dreyer

Leder for Barnevernsaksjonen.no


Relaterte artikler:

Barnevernsaksjonen.no i Dagbladet - Kjøp dagbladet i dag!
Avdekker barnevernets skjulte språkmakt
Forskningsrapport fra NIBR - Norsk Institutt for By og Regionsforskning

Kunnskapsmangel - ødelegger barn for livet!
Melding til Høyre, FRP og Erna Solberg rundt Barnevern i Norge
Om ekspertise, erfaring og kompetanse!
Omsorgsovertakelse: Barns psykiske helse i faresonen
Overgrep i barnevernet, 52 dommer, minst 1500 ofre
Barnets Rettigheter

113724
Kategori:
Presse & nyheter

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508562