Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Om spydspissaksjonen

Barnevernsaksjonen.no - Spydspissaksjonen med hånda på hjertet Barnevernsaksjonen.no er en spydspiss folkeaksjon med et kritisk blikk på dagens barnevern.Vi analyserer bruk av lovverk og belyser metoder, helsemessige aspekter, økonomiske sider og barnevernspolitikk, samt fremme forslag om forbedringer innen barnevern.


Om spydspissaksjonen

Barnevernsaksjonen.no er en spydspiss – folkeaksjon - med hånden på hjertet. Med dette betyr, en aksjon som er kritisk til dagens barnevern og vil fremme tiltak og komme med fakta og informasjon som skal legge grunnlag for det barnevern vi ønsker og trenger i Norge.

Spydspissaksjonen vil interessere folket, media og politikere fordi den har kraft og hastighet, relevans og tyngde. Aksjonen bygger momentum gjennom menneskelige ressurser og nettverk, fokus på rett arbeid og å bygge det hele opp organisatorisk profesjonelt slik at barnevernsansatte, myndigheter og politikere blir nødt til å legge til grunn det som fremlegges over tid.
Vi baserer oss på fakta og solide kilder samt grundig underbygge hovedartikler med referanser.

Portalen barnevernsaksjonen.no er en samleside for dokumenter og fakta, med dokumentarkiv, lenkearkiv, videoarkiv, saksarkiv og artikkelarkiv. Vi deler også verdifulle tips og råd og muliggjør spørreundersøkelser, underskriftskampanjer og å finne godkjente og trygge fagpersoner. Du vil også etterhvert finne og kunne laste ned ulike skjemaer på siden.


Våre formål

Aksjonen har som formål å trenge dypt og slå hardt der det trenges, og på den måte sørge for å få ting på dagsorden politisk, sørge for å skape konsekvens for barnevernsansatte og barnevernsledere som tråkker over. Dette gjøres gjennom en bevisst befolkning som hurtig kan mobilisere seg og stå samlet også i enkeltsaker om nødvendig. 

Folket får også her tilgang på verdifull informasjon rundt hvordan barnevernet jobber, deres rettigheter og hva som er viktig at de enkelte er bevisst på rundt sine egne saker.Et av våre mål er også å nå kritisk masse innen befolkningens bevissthetsnivå rundt barnevern og hvordan barnevernet virkelig jobber, styrker og svakheter ved systemet og forhold som er ute av kontroll og må rettes opp. 

Idet folket er tilstrekkelig bevisst vil det bli umulig for barnevernet å fortsette i en slik destruktiv retning de nå lenge har vært på vei og endringer vil måtte tvinges igjennom fra politisk hold gjennom hele barnevernskjeden over tid. 
Hovedmålet
Vi ønsker å erstatte det eksisterende barnevern med et kvalitetssikret familievern, der barnas beste ikke kun er basert på en utdatert foreldrefientlighet der barnevernspedagogene kan dømme etter skjønn og holdninger, men det barnet fullt ut blir hørt og alle ledd i barnevernskjeden er kvalitetssikret og gjennomgår jevnlige og hyppige kvalitetskontroller. Overtramp skal bli synlige og familier skal tilbys hjelpetiltak så lenge det er mulig fremfor omsorgsovertakelse som virkemiddel. Ingen skal være i tvil rundt hvilke rettigheter de har som foreldre. Barnevernsansatte skal ikke ha definisjonsretten på "barnas beste" og hva som er det beste for barna. Omsorgsovertakelser skal kun være av midlertidig karakter og tilbakeføring til foreldre skal iverksettes så snart det er mulig.

Dette er ifølge offentlige tall også det samfunnsøkonomisk mest fornuftige og etter prinsipp av minste inngripen og det biologiske prinsipp. Der det klart er bevis for ALVORLIG omsorgssvikt SKAL barnevernet gjøre jobben og bringe politiet på banen og barnet skal høres på kvalitetssikret vis, det skal være dokumentert og sikres at barnet virkelig blir hørt. 
Videre skal aksjonen samle inn og segmentere menneskelige ressurser (kartlegge kompetanse og intertesse) inn i hovedansvarsområder(utvalg).

Flere slike utvalg er allerede opprettet og rekrutteringsprosessen er i gang.


Vil du bidra?

Om du ønsker å tilby din støtte i teamet, send en mail og fortell om deg selv, gjerne legg med en CV til email: staale@barnevernsaksjonen.no. 
Vi har nå flere villige bidragsytere, men vil trenge flere over tid.


Du kan også melde deg inn i organisasjonen her


Våre hovedansvarsområder:
    •    Media og presse
    •    Politisk 

    •    Informasjonsinnhenting, journalføring og arkivering av dokumenter 

    •    Pengestrømmene i barnevernskjeden og korrupsjon
    •    Kvalitessikring og HMS- forhold i barnevernskjeden
    •    Lovverk og JUS 

    •    Menneskerettighetene(loven – EMK – Lov i 1999) inkl det biologiske prinsipp
    •    Dannelse og Etikk (folkeskikk)
    •    Studier rundt barnvern og barns beste 

    •    Statistikk og undersøkelser Om du har solide og gode artikler, fakta, studier, dokumenter av betydning, send disse til vårt ansvarlige informasjonsteam på mail: 
 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og vi vil publisere om det kan brukes.
Styret:

Styreleder:
Ståle Falch


Styremedlem:
Cindy Bjørshei Østling

Vi har en egen arbeidsgruppe utover styret som jobber aktivt på flere plan.
Advisory Board
 - Rådgivere i Barnevernsaksjonen.no
Vi ønsker oss dyktige folk som kan sitte i et advisoryboard. Vi har mange kontakter som vi bruker, men kunne ønske oss noe fast. Har du mye kunnskap innen ett eller flere av emnene over, send en mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Utover dette har vi kontakt med:


  • Politiske rådgivere

  • Medieksperter
  • Tidligere ansatte i barnevernet
  • Eksisterende ansatte i barnevernet

  • En rekke familier mennesker med egne pågående saker

Barnevernsaksjonen er registeret som frivillig organisasjon i Brønnøysundregistret med organisasjonsnummer 915718299

Underskriftkampanje

 
1900
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

516995