Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Up

Skoleringssystemet - Utdanning

Her finner du dokumenter relatert til skolering av barnevernspedagoger og skolering av mennesker som jobber i alle deler av barnevernskjeden og relatert til barnevern generelt som kan ha betydning.

Oppsummering av innspill om utdanningspolitikk for barnevernpedagogen

 

 

Gir utdanningene av barnevernpedagoger studentene tilstrekkelig kompetanse til å mestre

ferdighetskravene i de vanligste praksisområdene for barnevernpedagoger?

 

Ja, på en veldig god måte                   0

Ja, på en tilstrekkelig måte                  3

Nei, ikke godt nok                              17

Nei, kompetansen må økes betydelig   7


 

Hovedparten mener at utdanningene ikke gir studentene tilstrekkelig kompetanse til å mestre ferdighetskravene. Følgende momenter fremheves som årsak:

  • praksisplasser utenfor kjerneområdet for barnevernpedagoger benyttes
  • praksisveiledere er ikke barnevernpedagoger

det er ikke nok med to praksisperioder for å dekke aktuelle felt eller utvikle tilstrekkelig kompetanse

  • for lite omfattende undervisning/trening i kommunikasjon/relasjonsarbeid
  • fagfeltet den nyutdannete går ut i er komplekst
  • fagfeltet den nyutdannete går ut i tar ikke godt nok i mot/følger ikke godt nok opp
  • sosialpedagogikk som metodefag er utydelig
  • integrasjonen av teori og praksis stimuleres for lite gjennom undervisning og praksis
  • det legges til rette for å lære lite om mye – skaper ikke trygghet i barnevernpedagogrollen

 

 

 

 

 

 
 

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508496