Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Up

Økonomi og pengestrøm

Her finner du dokumenter rundt pengestrøm i barnevernskjeden, statistikker og tall rundt økonomiske perspektiver og finansielle interesser og grupperinger tilknyttet barnevern. Her vil også artikler rundt økonomisk korrupsjon og svindel kunne legges ut.

Svar  fra  Barne-og Likestillings-departementet angående forespørsel  om  kostnader 

 
 

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508501