Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Up

Politikk

Her finner du dokumenter relatert til politiske emner rundt barnevernskjeden.

Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt6. april 2013.
Regjeringens nye plan for barnevernet blir tatt godt imot av Landsforeningen for barnevernsbarn. Barneminister Inga Marte Thorkildsen la i går frem

Regjeringens nye plan for barnevernet. Der går de inn for å svekke det såkalte biologiske prinsipp, som sier at hvem som er de faktiske foreldrene til barnet, skal veie tungt i spørsmål om omsorgsrett. Dette skriver Mathias Vedeler i Aftenposten i dag.

Dette blir godt mottatt av Landsforeningen for barnevernsbarn. – Dette er ønsket fra vår side. Vi har etterspurt det en god stund.

Hvor barna har mest tilknytning, skal veie tyngre enn det biologiske prinsipp, sier Maria Reklev, organisasjonssekretær i foreningen. Hun forteller at barnevernsbarna i organisasjonen har ønsket at det legges
større vekt på hva som er best for dem, fremfor hva som er best for de biologiske foreldrene. – Noen barn opplever at barnevernet har vært mer et foreldrevern enn barnevern, sier Reklev.
Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt

6. april 2013. Regjeringens nye plan for barnevernet blir tatt godt imot av Landsforeningen for barnevernsbarn.

Barneminister Inga Marte Thorkildsen la i går frem Regjeringens nye plan for barnevernet. Der går de inn for å svekke det såkalte biologiske prinsipp, som sier at hvem som er de faktiske foreldrene til barnet, skal veie tungt i
spørsmål om omsorgsrett.
Dette skriver Mathias Vedeler i Aftenposten i dag.

Dette blir godt mottatt av Landsforeningen for barnevernsbarn. – Dette er ønsket fra vår side. Vi har etterspurt det en god stund. Hvor barna har mest tilknytning, skal veie tyngre enn det biologiske prinsipp, sier Maria Reklev, organisasjonssekretær i foreningen. Hun forteller at barnevernsbarna i organisasjonen har ønsket at det legges
større vekt på hva som er best for dem, fremfor hva som er best for de biologiske foreldrene. – Noen barn opplever at barnevernet har vært mer et foreldrevern enn barnevern, sier Reklev.
Riksrevisjonens undersøkelse om det  kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler. 

Hovedfunn:

*Mange barn som trenger hjelp fra barnevernet, blir ikke fanget opp tidlig.
*Oppfølging av barn med hjelpetiltak og barn i fosterhjem er ikke god nok
*tilbudet  av hjelpetiltak er ikke tilstrekkelig
*Det mangler kunnskap om bruk og virkning av  hjelpetiltak.


Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad de kommunale barneverntjenestene sikrer at barn som trenger det, får nødvendig
hjelp og omsorg til rett tid, og å vurdere hva som kan være mulige årsaker til svakhetene i det kommunale barnevernet. Det har også vært et mål å undersøke hvordan statlige virkemidler brukes for å forbedre måloppnåelsen i det kommunale
barnevernet. Undersøkelsen omfatter perioden 2007-2011 
 
 

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508500