Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Up

Studier og statistiske data

Her finner du dokumenter rundt studier og statistiske data

"Selv om det går bra med en del av disse barna, peker også forskning på at det er en overopphopning av mistilpasning, symptomer og problemer hos barn i omsorgstiltak (Bunkholdt og Sandbæk, 2011, Egelund og Hestbøk, 2003, Schofield og Beck, 2005)"

side 9.

"Studien er en landsomfattende studie som viser til at fosterbarn er en problembelastet gruppe, der en stor andel av fosterbarna har utfordrende atferd. Studien viste at 9 av 10 fosterbarn har større behov for omsorg og oppfølging enn hva som er vanlig for alderstrinnet og 67 % av fosterbarna har atferdsproblemer (ibid). Dette betyr at det kan følge mange utfordringer med det å være både fosterforeldre og fostersøsken."
side 10 

 

"Fosterhjemsoppgaven også kan slite på forholdet til egne barn, parforholdet og på forholdet til resten av familien. Det kan ta lang tid før fosterbarna begynner å vise tegn på å ta opp trådene i sin egen utvikling, og viser tegn på å ville høre til og å knytte seg til fosterfamilien sin. Dette kan også slite på fosterforeldrenes opplevelse av egen omsorgskompetanse (Bunkholdt, 2006)."
side 10

"Gjennom den erfaringen har jeg sett flere utfordringer med fosterbarnas atferd som hadde konsekvenser og ble vanskelige for både fosterforeldrene og deres egne barn. Jeg fikk blant annet henvendelser fra både fosterforeldre og deres egne barn om at de synes det var vanskelig når de ikke lenger klarte og gi-/barna ikke fikk den oppmerksomheten de mente de hadde behov for, og deres egne barn synes det var vanskelig å se på når fosterbarnet slo deres egen mor. Jeg fikk også henvendelse fra barneverntjenesten i fosterhjemmets omsorgskommune, om bekymringsmelding vedrørende fosterhjemmets eget barn hvor barnet mente hun ikke fikk oppmerksomhet mer."
side 11

 

 

"Erfaringer fra praksis viser også at fosterforeldrene er svært oppmerksomme på egne barn når de har fosterbarn i hjemmet. Dersom de blir bekymret for at sine egne barn har det vanskelig under fosterhjemsoppdraget, kan det føre til opphør av fosterhjemsoppdraget. Dette vil igjen være svært uheldig for fosterbarna dersom de må flytte ut (Bunkholdt og Sandbæk, 2011). Det er flere studier som peker på at dersom biologiske barn får vansker og situasjonen ikke blir løst, kan det føre til at fosterhjemsplasseringen vil opphøre. (Thomspson og McPherson, 2011)."

side 16


 

 

Forskningsrapport fra NIBR - Norsk Institutt for By og Regionsforskning - 1990 - 2002. Uførhet og Død.

 
 

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508505