Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Rettigheter og EMK

Barnets Rettigheter


Barnevernet i Norge snakker mye om «Barnets Beste». Jeg vil snakke litt om «Barnets Rett».

Omsorgsovertakelse: Barns psykiske helse i faresonen
I  denne artikkelen finner man følgende sitat:
"Saker som er presentert i mediene, tyder også på at grove overgrep er noe som til stadighet forekommer - også når staten har omsorgen for barna. Dette burde være tilstrekkelig til at man bremset omfanget av omsorgsovertakelser og satset mer på å styrke familiens forutsetninger for å klare seg selv. Å fortsette omsorgsovertakelsespraksisen uten å reformere med den hensikt å ta barnas sikkerhet alvorlig, er både uforsvarlig og respektløst mot barn som allerede før det offentlige inngrepet ofte er ekstra sårbare. Om våre velferdsfunksjoner hadde vært innrettet på å styrke familien, ville langt færre barn ha mistet foreldrene sine."

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508511