Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Forskningsrapport fra NIBR - Norsk Institutt for By og Regionsforskning
Forskningsrapport fra NIBR - Norsk Institutt for By og Regionforskning – om helse og dødelighet for barn i barnevernet

I en periode på 13 år fra 1990 – 2002, har man fulgt 99000 barn og unge i barnevernstiltak over hele landet. Nasjonale data er brukt fra Statistisk sentralbyrå.

Følgende stikker seg ut i denne rapporten, som er å finne her .

Generell Dødelighet er langt høyere blant barnevernsbarn enn blant andre barn ved dødsfall som i hovedsak skyldes ulykker, selvmord, drap og overfall.

For eksempel døde 114 barnevernsbarn i 2001, mot 168 i den ordinære befolkning. Med andre ord, blant de nesten 100000 barna døde 114 barn under Barnevernet mot 168 i resten av befolkningen, som er ganske så mye større.

Selvmord 150 unge tilknyttet barnevernstiltak begikk selvmord i 1990- 2001, det betyr i praksis at det er 8 ganger høyere risiko for selvmord blant barnevernsbarn kontra barn som ikke er under barnevernet. Det er også markert forhøyet risiko for selvmord blant barnevernsbarnas foreldre.

Fremtidsutsikter
Barnevernsbarna går en vanskelig fremtid i møte. De mangler tilknytning til samfunnet, rapporten sier lite om hvorfor, men fraskillelse fra familiære bånd kan virke som en logisk årsak, når man begynner å se på forskning rundt f.eks. tilknytning, relasjoner, samfunnsbygging etc.

Denne manglende tilknytningen gir utslag i mange retninger. Man ser at barnevernsbarn generelt har lav utdanning, hvis de har noen i det hele tatt. De har vanskelig for å finne arbeid. Mange går rett ut i et liv på trygd og pensjon. Kostnadene for samfunnet må være enorme, selv om forfatter av artikkelen ikke har lett etter forskning eller tall som kan gi en indikasjon på hvor store de er.

Andre statistikker
Barnevernsbarna er sterkt representert i alkohol, narkotika, kriminalitet og voldsstatistikker.

Man må stille seg spørsmålet – når dette er konsekvensen for barna som barnevernet «hjelper», ville ikke barna da hatt det bedre uten hjelpen?

Vi ser at mange av de som har vært barnevernsbarn også mister sine barn til barnevernet, hvordan kan barnevernet hevde at de hjelper noe som helst?

 
I «gamle dager» var familien og venner et velfungerende «barnevern». I dag har vi et barnevern som koster mye penger, og  i hovedsak gir sorg og elendighet tilbake.

Under finner du lenker til studien

Her kan du laste ned dokumentet selv hos oss - Last ned

Skrevet av: Ståle Falch

Vedlegg
Access this URL (http://www.nibr.no/pub109)pub109[NIBR Rapporten - Norsk Institutt For By og Regionsforskning - 1990-2002]2013-09-05 22:43

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508526