Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Studier og statistiske data

Statistikk om barnevernet fra SSB og offentlige rapporterDette notatet sammenstiller statistikk om barnevernet fra SSB og fra offentlige rapporter, med egne beregninger. Det dreier seg om økningen i tiltakene i forhold til befolkningsveksten, forholdet av hjelpetiltak mot omsorgstiltak mot akuttvedtak per år, statistiske kjennetegn ved omsorgstiltak hos flere årganger av småbarn som tyder på kostnadseksplosjon i kommende år, de mest brukte årsakene ved tiltak generelt, også hos innvandrerbarn, og om barnevernets effekt på sine klienters utdanningsnivå.

Trykk på notatet som er vedlaggt under artikkelen så kommer hele artikkelen opp.

Forskningsrapport fra NIBR - Norsk Institutt for By og Regionsforskning
Forskningsrapport fra NIBR - Norsk Institutt for By og Regionforskning – om helse og dødelighet for barn i barnevernet

I en periode på 13 år fra 1990 – 2002, har man fulgt 99000 barn og unge i barnevernstiltak over hele landet. Nasjonale data er brukt fra Statistisk sentralbyrå.

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508532