Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Medierelatert

Annonymitet i medias fremstilling av barnevernsaker


Denne artikkelen tar for seg media og annonymitet ovenfor foreldrene. I flere saker er det her alvorlige brudd som kan skade foreldrene, barnet og saken i etterkent.


Er svært viktig tema rundt dette rettet mot media, barnevernere og involverte foreldre i en barnevernssak.

2086
Kategori:
Medierelatert

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508510