Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Maktmisbruk

Brev til det Norske folk

Brev til det Norske Folk

 

Dette er et notat delt av Ionuţ John Voloşen · 22. januar 2016. Det er oversatt til norsk av Barnevernsaksjonen.no og deles i sin helhet.. Dette er synspunkter fra en som står utenfor og ser inn på vårt barnevern, og det er skremmende ting han ser...
.
Vi skriver til dere for å klargjøre visse aspekter i forhold til de internasjonale protestene mot fornærmende praksis av barnevernet, hvordan de har påvirket Bodnariufamilien som har fem barn ble brått skilt fra foreldrene og de andre hundrevis av familier som har opplevd terror fra denne organisasjonen.

Tusenvis av mennesker har fredelig protestert mot dette misbruket i over 22 land, og i over 30 byer som Washington DC, Bucuresti, Oslo, London, Barcelona, ​​Dublin, Frankfurt, Ottawa, Roma, Torino, Haag, Madrid, Milano, Praha, Moskva , Wien, Chişinău, etc. og mange flere vil følge (sist helg over 4000 mennesker protesterte i Suceava, Romania). Dessverre, besluttet norsk presse / media til lukke øynene og ignorere protester og selv når protestene blir nevnt, de ble raskt kategorisert som "grunnløse".


Mediene bestemte seg for å fokusere på "kristen indoktrinering"-aspektet, og anklagen mot barnevernet ble raskt avvist uten etterforskning(bare å spørre barnevernet er ikke en etterforskning). Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på noen av de tingene som har gjort at tusenvis av mennesker over hele verden har valgt å stå i kaldt vær, lage skilter, samle underskrifter, og protestere i hundretalls(tilogmed tusentalls) foran norske ambassader, de fleste ambassader nektet å erkjenne tilstedeværelsen av demonstrantene (med unntak av Washington).


Først ønsker vi å presisere at som foreldre og besteforeldre vi er mot enhver form for vold mot barn. Selv om noen av oss tror at den norske loven som gjelder barnevernet i noen tilfeller er tvetydig og gir rom for absurde tolkninger, så respekterer og setter vi pris på din vilje og  innsats for å beskytte de mest sårbare blant oss, barna. Også av hensyn til å eliminere forvirring vil vi ikke inkludere "kristen indoktrinering" anklager som f.eks Bodnariufamilien. En enkel undersøkelse ville ha avdekket at barnevernet tidligere hadde reist bekymringer med Bodnariu foreldrene om deres teologiske læresetninger, og at de første dokumentene de fikk innehold bekymring om "kristen indoktrinering» (anklage som senere ble fjernet fra saken). Men vi skal la den diskusjonen ligge. Vi ønsker også å appellere til din ærlighet og ber om at du ikke overdrive uttalelser fra Bodnariuforeldrene. Ja, faktisk de bekjente at i svært sjeldne tilfeller brukes de lett fysisk avstraffelse som en klaps på baken (juling), og de forstår ulovligheten av sine handlinger i forhold til norsk lov, men å kalle dem overgripere krever overdrivelse og uærlighet.


Siden norske medier (med svært få unntak) har nektet å gjøre noen detaljerte undersøkelser om den fornærmende og nedlatende praksis av barnevernet, følte vi behov for å gi en hånd til de norske journalistene og liste opp noen av de områdene vi er bekymret for, og som vi protesterer mot:


• Den viktigste område av bekymring er lovligheten, uten tilsyn og en fornærmende natur i barnevernets undersøkelser. I Bodnarius tilfelle, som i mange kontroversielle saker, var deres eneste "bevis" tilståelser og feiltolkninger hentet fra et barn. Barnevernet gjorde omfattende medisinske undersøkelser på alle barna, inkludert hjerneskanning på 3 måneder gammel baby (utsatte ham til farlige nivåer av stråling) og fant null medisinske bevis for barnemishandling. Bodnariu foreldrene ble presset hardt av barnevernsarbeidere for å innrømme falske hendelser av farlig fysisk mishandling (i den prosessen de brukte tvangspraksis, ber moren til å tilstå falske hendelser mot faren for å få barna sine tilbake). Ikke bare nekter de å tro foreldrene, de nektet naboer å uttale seg, nær familie, venner og folk som bodde i huset deres som alle vitnet at Bodnarius var gode foreldre, og at de aldri så dem misbruke barn. Når vi ser på barnevernets skitne praksis, kan vi komme fram til den konklusjon at vitnesbyrdet innhentet fra jentene ble tvunget frem. Vi kan mistenke bruk av ledende spørsmål (tankevekkende avhør) og kjedelige avhør, opp til et punkt da en av jentene sa "Jeg er sliten, jeg vet ikke hva mer jeg kan si". Vi viser til bare en av hundrevis av studier som viser at barn kan bli lurt til å si noe spørreren ønsker, og at når en slik falsk hendelse er "plantet" i deres sinn, og at barnets vitnesbyrd aldri kan betraktes som pålitelig etter dette (http: //law2.umkc.edu/faculty/projec ...). Videre kan vi vise til et konkret eksempel der en av barnevernets mest anerkjente psykologer, fru Turid Kavli, bruker lengre og tvangsavhørsteknikker for å få en falsk tilståelse fra en ung jente (https://www.youtube.com/watch ? v = VPJ ...). Det tok dette offer 12 år for å bevise sin fars uskyld. Hvor mange år vil  Bodnariuforeldrene vente på at sannheten skal komme ut? Hvor mange familier har blitt utsatt denne groteske avhørspraksis? Vi protesterer også på at barnas vitnesbyrd ble gitt under et avhør som fant sted uten deltakelse av en advokat, som representerer foreldrene, for å sikre at regler og forskrifter for avhør av en mindreårig ble hedret.


• En annen stor område av bekymring er barnevernet beslutning om å ta en fullammende tre måneder gammel baby fra morens bryst, sammen med de andre 4 søsken og å splitte dem i 3 separate hus langt borte fra foreldrene. Vi lurer på hvordan dum den  barnevernsansatte må være for selv å foreslå en slik praksis. Hvilket nivå av galskap er nødvendig å tenke at separasjonen av søsknene er en god idé? Denne forskningen utgitt av barnevernsinformasjonsselskapet Gateway er bare en av hundrevis av slike studier som viser at søsken må holdes sammen (https: //www.childwelfare.gov/pubPDF ...). Gitt den vanvittige mengden med penger i barnevernssystemet, er det ingen unnskyldning for hvorfor disse barna ikke burde ha blitt holdt sammen? Forstår man ikke skaden som er påført disse barna ikke bare kommer av separasjon fra foreldre, men blir forsterket av separasjon fra hverandre? I tillegg har barnevernet nektet å plassere barn i den nærmeste familien, et grovt brudd på etiske menneskelige standarder. Bodnariufamilien har umiddelbare slektninger er villige til å ta barna, enten i Norge eller i Romania, men barnevernet valgte å påføre enda mer smerte hos barna ved å plassere dem med totalt fremmede og 2-4 timer borte fra sine foreldre. Denne studien levert av Providence College viser tydelig at å skille søsken resulterer i høyere nivåer av problematiske atferd og tilpasningsproblemstillinger i forhold til hjemmet (http: //digitalcommons.providence.edu / ...). Hvorfor ignorerer barnevernet selv de mest grunnleggende prinsipper i psykologi? Hvordan er det moralsk forståelig å skille en ammende mor fra hennes tre måneder gamle baby? Hvorfor har ikke foreldrene fått lov til å se sine døtre med tilsyn? Hvordan kan foreldrene fysisk misbruke jentene med tilsyn? Forstår ikke barnevernet det livslange psykologiske traume som er påført disse barna? Denne type onde handlinger fører til livslange psykologiske traumer, og det er en forklaring på hvorfor denne studien viser at barn i barnevernessystemet har 8 ganger større sannsynlighet for å begå selvmord enn barn i den generelle befolkningen (http://www.nibr.no /filer/2005-12.pd ...)?


• En annen viktig grunn for våre protester er barnevernet sin ødeleggende praksis med å fjerne barn fra familien i stedet for å hjelpe foreldrene til å forbedre. Bodnariuforeldrene ble aldri gjort oppmerksom på mistanke om fysiske overgrep. De ble aldri gitt en sjanse til å vise at de er kjærlige foreldre, i stedet ble deres foreldres rettigheter brutalt angrepet. Den norske ambassadøren i Romania, Mrs. Westberg, samt alle andre norske ambassadører, har utgitt propaganda uttalelser om at barnevernet bare fjerner et barn i tilfeller av alvorlig uaktsomhet, fysiske og seksuelle overgrep. En titt på 2012-statistikken viser oss at fra 8.288 omsorgsovertakelser, er bare 510 tatt for fysisk mishandling og 139 for seksuelle overgrep, noe som betyr mindre enn 8% av totalen (http: //www.barnevernsaksjonen.no/at ... ). Dette er i fullstendig strid med ambassadens propaganda. Videre statistikk fra samme år viser at antall barn som fjernes fra familien vokste fra 5,5 per 1 000 i 2005 til 7,6 per 1 000 i 2014. Det er en absurd økning på nesten 40%! Koordinert med en nedgang i antall barn med tiltak i familien, selvSSB innrømmer at dette kan sees på som et skifte fra et barnevern som tar sikte på å bedre levekår i familien, til en velferdstjeneste mer klar til å fjerne barn (http://www.ssb.no/en/barneverng). Videre, nestleder Inga Marte Thorkildsen, proklamerte stolt i 2013 at det biologiske prinsippet (for å holde barn og foreldre sammen) ikke bør vektlegges når slike beslutninger skal fattes (http://www.nrk.no/valg2013/_-jeg-fo. ..). Hvordan et "avansert" land som Norge var i stand til å komme frem til en slik idiotisk psykologisk konklusjon (som står i kontrast til enhver internasjonal menneskerettighetslovgivning), er utenfor vår fatteevne.


• Det er uheldig at norske medier har valgt å ignorere den urettferdige praksisen hos barnevernet, blant annet bekymring reist av respekterte folk i feltet. Men fra den lille dokumentasjonen som er tilgjengelig, har vi funnet psykologer, professorer og advokater som har talt sterkt mot barnevernet, men stemmene deres har blitt ignorert. I løpet av sommeren 2015 kritiserte advokat Thea Totland barnevernet sin mikroanalyse av foreldreomsorg tilnærming (http: //www.abcnyheter.no/nyheter/20 ...), noe som resulterer i feilaktige psykologirapporter og anbefalinger som er så avgjørende av om en forelder kan beholde barnet sitt eller ikke.

o Marianne Haslev Skånland fra Universitetet i Bergen, har samlet en liste over slike absurde observasjoner gjort av barnevernet psykologer under mikroanalyse av foreldrenes omsorg, og listen inneholder utsagn som "datteren liker ikke fiskeboller. Dette er et klart tegn på incest "(http: //www.mhskanland.net/page10/pa ...).
o barnevernets korrupte praksis ble også nylig kritisert av en gruppe på 150 norske fagfolk (leger, advokater, psykologer og barnevern ansatte) som er sendt ut som en bekymringsmelding til barne/familie/velferdsministeren. Brevet advarte om at i mange tilfeller var det en rystende uoverensstemmelse mellom ferdighetene til barnevernet  og myndigheten de er gitt til å utøve sin makt overfor de berørte familiene (http: //www.aftenposten.no/nyheter/i ... ). De berørte fagfolk bemerket at meningene til barnevernets psykologer i stor grad gikk gjennom i domstoler og rettssaler, mens alternative observasjoner og hypoteser er helt ignorert.
o barnevernssystemet er sterkest kritisert av psykolog lege Sverre Asmervik, som sier at i 90% av tilfellene blir uttalelsen fra den sakkyndige vurderingen lagt til grunn i beslutninger og dom i retten. Man kan derfor si at ekspertene ofte blir de facto dommere (http: //www.advokatbladet.no/2015/05 ...). Dommerne er tilbakeholdne med å overprøve psykologens mening og de ignorerer derfor noen annen form for bevis.
o Brennpunkt gjennomførte en detaljert undersøkelse og fant uetisk praksis blant psykologene ansatt av barnevernet. Deres undersøkelse viser at over halvparten av psykologene som tar oppdrag for kommunene i barnevernssaker, tar også oppdrag for domstolene og fylksenemnda, noe som utgjør en etisk konflikt (http://www.nrk.no/dokumentar/xl/bre .. .). De kritiserer hemmelighold av systemet og det faktum at det er ingen verifikasjonsmekanisme for å sikre at psykologer er upartisk i sine rapporter og ikke ødelagt av pengene strømmen fra barnevernet kontrakter.
o Listen fortsetter med anklagene om en av Trondheims mest fremtredende jurister, Venil Katharina Thiis (http: //www.adressa.no/nyheter/trond ...). Hun sier at siden 1991 til 2009 har hun bare vunnet 2 saker i fylkesnemnda (hennes første sak og hennes siste sak). I sin kritikk sier hun at "jeg tror barnevernet bør erstattes av et nytt system. Det må være et system bygget på en helt annen prinsipper ".
o Det er for mange mennesker til å liste opp her, så vi vil slutte med å nevne familie lege Jacob Christian Norup, som også  har kritisert og protesterte mot usømmelige praksis i barnevernet (http://www.bt.no/nyheter/lokalt / - F ...).


Vi har listet opp bare en kort liste over mange urettferdige / uetiske praksiser i barnevernet , men samtidig har vi hørt at det er mange norske familier som ønsker å snakke ut, men er redd for negative konsekvenser i sine saker. Vi har hørt mange ganger at barnevernet skremmer foreldrene til å ikke gjøre saken offentlig. Eller er vi de sprø rumenere, polsk, tsjekkere, russere, litauere, indere, amerikanere, etc. de eneste til å avsløre og protestere mot korrupte barnevernet system? Å nei, faktisk en dag, de norske borgerne i Samnanger hadde endelig fått nok av barnevernets overgrep og tok til gatene i protest (http: //thirdseconds.org/barnevernet ..., http://www.barnevernsaksjonen.no/) . Annet enn noen falske rapporter, gjorde den regionale administrasjonen noe for å fikse roten av problemet? Nei! Til slutt, innrømmet selv Solveig Horne i 2013 til en forvirret norsk forelder (som har uttalt at den psykologiske skaden hans barn gikk gjennom er forkastelig) at barnevernet har sin egen tolkning av norsk lov (http://www.abcnyheter.no / Nyheter / 20 ...). Hva har Fru Horne gjort for å løse problemene? Ganske mye av ingenting.
I konklusjonen, spør jeg den norske pressen om å slutte å ignorere de tusenvis av mennesker som har deltatt så langt i internasjonale protester og tusenvis flere som vil fortsette å protestere. Nei vi er ikke de gale foreldre som ikke har noe bedre å gjøre enn å misbruke våre barn. Tvert imot, vi elsker våre familier, vi elsker våre barn, og vi tror at familien er hellig, ikke bare for mennesket, men viktigst for Gud. Vi er desperate venner og naboer som ikke lenger kan stå og se sorgen fra kjærlige foreldre, som Bodnariuforeldrene, sorgen som begraver dem dag for dag, inntil det blir ingenting igjen. Vi kan ikke lenger stå og se hvordan et hus som en gang var full av latter, nå er blitt en levende grav. Kjære nordmenn, hvor er din sorg? Hvor er din medfølelse for de gråtende barn, for de fortvilte foreldrene? Hvilken  onde sjel må du i  barnevernet ha for å være i stand til å rive fra hverandre  en kjærlig familie dag og natt? Hvordan kan du hevde at slike destruktive praksis er i "det beste for barnet"? Nok er nok, gjør det stopp! Norge må returnere barna til sine familier!
(MERK: Jeg dermed gi deg tillatelse til å publisere innholdet i dette brevet vil jeg foreslå for deg å inkludere en link til denne opprinnelige innlegget, bare i tilfelle rettinger er nødvendig.)
Referanser:
Norske fagfolk som har kritisert systemet og kjemper for endring:
Marius Reikerås: https: //www.facebook.com/marius.rei ...
Dagsverre Aamodt: https: //www.facebook.com/dagsverre ....
Thea W. Totland (advokat): http://www.totland.no/
Sverre Asmervik (psykolog): https: //www.facebook.com/sverre.asm ...
Einar C. Salvesen (psykolog): https: //www.facebook.com/einarcolum ...
Grethe Nordhelle Grethe Nordhelle: http://www.nordhelle.no/
Elvis Chi Nwosu: http://elvisnwosu.blog.com/
Gro Hillestad Thune: https: //www.facebook.com/grohillest ...
Ståle Falch: https: //www.facebook.com/stale.falc ...
http://barnasrettigheter.no/


Ingenting er endret, samme system, samme misbruk:
http: //www.tnp.no/norway/panorama/2 ...
Dette er hva foreldre og barn gå gjennom når skilt: (https: //www.facebook.com/1000099926 ...)
Barnevernet tilfeller:
http: //lifeasverona.blogspot.no/201 ...
http: //www.mentalhelse.no/psykoblog ...
http: //www.stopbarnevernet.com/stor ...
Sverige: http: //www.thelocal.no/20150512/nor ...
Russland: http: //barentsobserver.com/en/socie ...
Litauen: http: //www.truelithuania.com/tensio ...
Tsjekkia: https: //www.rt.com/news/230951-czec ...
Sigøynerfamilier: http: //www.romea.cz/en/news/world/c ...
Den nordiske komiteen for menneskerettigheter - SMR rapport:
http: //www.nkmr.org/en/english1/146 ...
Andre saker og artikler relatert:
https: //morgenbladet.no/ideer/2015 / ...
http: //www.aftenposten.no/meninger / ...
http: //www.abcnyheter.no/nyheter/20 ...
http: //www.abcnyheter.no/nyheter/20 ...
http: //www.abcnyheter.no/nyheter/20 ...
http: //www.adressa.no/nyheter/trond ...
http: //www.vikebladet.no/nyhende/ar ...
http: //www.tk.no/meninger/barnevern ...

1043
Kategori:
Maktmisbruk

Offentlig omsorgssvikt - Akuttvedtak


Når barnet opplever å bli fjernet akutt er dette noe som skaper store traumer. Å bli revet opp fra kjente omgivelser oppleves faktisk som en krenkelse til tross for at man kan mene at omgivelsene barnet var i ikke har vært gode.

Et barn har ikke evne til å bedømme om dets oppvekst er god nok før de når en alder hvor de kan sammenligne sin egen hverdag med andres, og derfor er et akuttvedtak med på å skape en utrygghet i og med at både omgivelsene og omsorgspersonene er kjente og dermed symboliserer en trygg base for barnet.

11604
Kategori:
Maktmisbruk

Det kommunale barnevernets ansvar

Vi  har  et kommunalt og et statlig  barnevern.  Argumentet for å ha et kommunalt barnevern er  at man da har  bedre kjennskap til familien, Men  det  er også  store  faremomenter  med  dette.

2386
Kategori:
Maktmisbruk

Avdekker barnevernets skjulte språkmakt
Kultur- og tekstforsker Eivind Engebretsen mener klienter og saksbehandlerne i barnevernet bør kurses i historiefortelling og skrive journaler sammen. - Slik kan man unngå mange språklige maktovergrep, sier han. Artikkelen omhandler maktmisbruk gjennom språkbruk og språkdrakt i barnevernet.

2759
Kategori:
Maktmisbruk

Etterlysning FosterforeldreVi hører historier via bakveier og tredjeperson om hvordan fosterforeldre opplever Barnevernets behandling av dem og barna. Vi ønsker å komme i kontakt med mennesker som er og har vært fosterforeldre for å høre deres erfaringer på godt og vondt.

1214
Kategori:
Maktmisbruk

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508561