Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Psykologi

Sakkyndighet går på rettssikkerheten løs

 
Denne artikkelen er skrevet av Einar Salvesen, en sakkyndig psykolog om sakkyndige rapporter og hvordan de ofte blir utført, samt konsekvensene som følger. Dette er en særdeles viktig artikkel og bør leses av alle med interesse innenfor rettssikkerhet, menneskerett, sakkyndig rapporter og barnas beste.

4396
Kategori:
Psykologi

Om ekspertise, erfaring og kompetanse!

Sakkyndige psykologer benyttes i økende tempo som sakkyndige i barnesaker for domstolene. Dette ut i fra en antagelse om at de besitter  relevant kunnskap og erfaring domstolene kan dra nytte av. Dessverre  viser det seg at mange slike sakkyndige "eksperter" ikke har den nødvendige ekspertise til slikt arbeid.

2865
Kategori:
Psykologi

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508531