Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

En tragedie


I det siste har vi hørt om et lite 3 årig fosterhjemsbarn som ble drept i fosterhjemmet. Denne artikkelen tar litt mer omfattende rundt dette emnet og belyser studier rundt fosterhjem og biologiske barn i fosterhjem.

En tragedie er artikkelen kalt, ikke uten grunn...

Det  er  ikke  gjort mange studier omkring  det å være  biologisk barn med fostersøsken. 

I  Norge i disse tider  er det en stor  satsning  for å finne nok fosterhjem, og  enkelte ganger kan man bli godkjent bare etter  et intervju. 

Å bli fosterforeldre  er  krevende, og det  er en jobb. Mange av  barna får  det man kaller tilknytningsforstyrrelser, og  dette  sies å være  på grunn av  omsorgssvikt  barnet har opplevd  før flytting, men  selve flyttingen  er nok i aller høyeste grad også med på å skape  problemer (selvom barnevernet  nekter  for dette)


Har man et  ekstra barn i hus  som  har  slike problemer, så kan nok dette også bli vanskelig for  de  barna  som allerede  hører til i familien.

Og  jeg tenker  at  det  er grunnen til at vi nå har opplevd  dene tragedien hvor en 13 åring tar livet  av  familiens fosterbarn. 

Spørsmålene  er mange, og vi får kanskje aldri vite svaret, men  hvem er ansvarlig?

Hadde  barnet fått komme hjem til sin mor, så hadde det  vært i live i dag, og  vi hadde sluppet å ha en 13 årig  drapsmann. 

En forskning  er foretatt, og  her er noe av  teksten:

 


"Selv om det går bra med en del av disse barna, peker også forskning på at det er en overopphopning av mistilpasning, symptomer og problemer hos barn i omsorgstiltak (Bunkholdt og Sandbæk, 2011, Egelund og Hestbøk, 2003, Schofield og Beck, 2005)"
side 9.

Faktisk  ser  man  at  små barn  allerede  fra 2 års  alderen  begynner med selvskading, og  har en annen måte enn forventet å  søke trøst på.

For  familiens biologiske barn kan dette  faktisk  virke  som at  fosterbarnet får lov til å oppføre seg dårlig og alikevel få  trøst, og  hvordan oppleves det  da  å  selv ikke få forståelse  for  sine egne  følelser?
 

"Studien er en landsomfattende studie som viser til at fosterbarn er en problembelastet gruppe, der en stor andel av fosterbarna har utfordrende atferd. Studien viste at 9 av 10 fosterbarn har større behov for omsorg og oppfølging enn hva som er vanlig for alderstrinnet og 67 % av fosterbarna har atferdsproblemer (ibid). Dette betyr at det kan følge mange utfordringer med det å være både fosterforeldre og fostersøsken."side 10 "Fosterhjemsoppgaven også kan slite på forholdet til egne barn, parforholdet og på forholdet til resten av familien. Det kan ta lang tid før fosterbarna begynner å vise tegn på å ta opp trådene i sin egen utvikling, og viser tegn på å ville høre til og å knytte seg til fosterfamilien sin. Dette kan også slite på fosterforeldrenes opplevelse av egen omsorgskompetanse (Bunkholdt, 2006)."
side 10

 

"Gjennom den erfaringen har jeg sett flere utfordringer med fosterbarnas atferd som hadde konsekvenser og ble vanskelige for både fosterforeldrene og deres egne barn. Jeg fikk blant annet henvendelser fra både fosterforeldre og deres egne barn om at de synes det var vanskelig når de ikke lenger klarte og gi-/barna ikke fikk den oppmerksomheten de mente de hadde behov for, og deres egne barn synes det var vanskelig å se på når fosterbarnet slo deres egen mor. Jeg fikk også henvendelse fra barneverntjenesten i fosterhjemmets omsorgskommune, om bekymringsmelding vedrørende fosterhjemmets eget barn hvor barnet mente hun ikke fikk oppmerksomhet mer."side 11


"Erfaringer fra praksis viser også at fosterforeldrene er svært oppmerksomme på egne barn når de har fosterbarn i hjemmet. Dersom de blir bekymret for at sine egne barn har det vanskelig under fosterhjemsoppdraget, kan det føre til opphør av fosterhjemsoppdraget. Dette vil igjen være svært uheldig for fosterbarna dersom de må flytte ut (Bunkholdt og Sandbæk, 2011). Det er flere studier som peker på at dersom biologiske barn får vansker og situasjonen ikke blir løst, kan det føre til at fosterhjemsplasseringen vil opphøre. (Thomspson og McPherson, 2011)."side 16


Vedlegg
Download this file (c398yre20ingunn.pdf)Biologiske barn i fosterhjem[ ]2013-10-12 10:03
2773
Kategori:
Barnevernskjeden

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508543