Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Barnevernet vil ikke se, snakke, høre

Varsler om offentlig omsorgssviktAnsatt saksøker Vennesla kommune

"– Jeg kom til et punkt der jeg var nødt til å varsle. Jeg har gått på akkord med min egen samvittighet i mange år, sier den offentlig ansatte kvinnen."

 

"Den høyt utdannede kvinnen har jobbet innen fagfelt med barn i over 20 år, og har i flere år vært ansatt i Vennesla kommune. Det var i 2011 at kvinnen varslet om et forhold hun mente var kritikkverdig.

Et barn som allerede var i en svært vanskelig livssituasjon, fikk, ifølge kvinnen, en betydelig forverret situasjon på grunn av offentlig ansattes handlinger. Ifølge kvinnen ble den ansattes leder gjort oppmerksom på dette, men evnet ikke å ta ansvar for situasjonen.

Kvinnen varslet så skriftlig om det hun mente var offentlig omsorgssvikt. Ifølge kvinnens advokat, Carl-Henning Leknesund, fikk hun etter varslingen en svært vanskelig arbeidssituasjon.

– Hun mener at hun er utsatt for ulovlig gjengjeldelse etter arbeidsmiljøloven. Hun fikk aldri noe svar på hva som ble gjort med varslingen, selv etter gjentatte purringer. Min klient opplevde økende grad av utfrysning, og at man var ute etter å ta henne. Hun var blant annet den eneste som ikke ble innkalt til medarbeidersamtale. Hun var ikke engang på listen, sier kvinnens advokat. 

– Harmonikultur

– De vet at jeg er faglig sterk, og at jeg har integritet, derfor ble jeg møtt med taushet, sier kvinnen.
Men da hun ikke ga seg, og purret på hva som skjedde med varslingen hun hadde sendt, mener advokat Leknesund at hun ble møtt med avvisning, krenkelser og sågar falske anklager fra ledere i kommuneadministrasjonen.

Hun sendte i denne tidsperioden, som fagperson, en bekymringsmelding om et annet barn hun var bekymret for. Da barnets familie reagerte sterkt på meldingen, endte det med at hennes leder, som ikke har sosialfaglig kompetanse, overprøvde meldingen og beklaget overfor familien at den var blitt sendt.
– De angrep hennes faglige vurderingsevne, mener Leknesund.

– Engasjert

Kvinnen forteller til Vennesla Tidende at hun har vært sykemeldt en lengre periode, og at hun har vært langt nede. Hun skal imidlertid tilbake i sin stilling over nyttår, og er villig til å stå igjennom den forestående rettssaken.
– Hun er en person som er brennende engasjert, og hun er opptatt av den offentlige omsorgssvikten. Dette innebærer en enorm belastning for henne, men hun ønsker en systemendring, forklarer advokat Leknesund.

Kvinnen ønsker ikke å stå fram med sin identitet, og vil hovedsaklig uttalte seg gjennom sin advokat. Hennes overordnede mål med stevningen, er å sette lys på at offentlig ansatte beskytter sine kolleger i stedet for å ta barna på alvor og varsle om svikt i tjenesten.

– Man skal ha en form for harmonikultur, der de ansatte skal tie stille og stole på hverandre. Der er lite rom for å ta opp ting, og hun etterlyser ledere som tar barna på alvor, sier Leknesund.

– Nå eller aldri

Kvinnen har hatt store kostnader både økonomisk og menneskelig, og er inneforstått med at hun utsetter seg for nye belastninger ved å gå til rettssak mot sin arbeidsgiver, som er Vennesla kommune.

– Nå føler jeg meg sterk nok. Jeg kjenner at jeg gjorde det rette. Jeg følte at det var ”nå eller aldri”, forteller kvinnen, som altså ønsker å sette søkelyset på det hun mener er et tabu; offentlig omsorgssvikt.
– Jeg har sett hvordan barn blir krenket, og er opptatt av at vi som offentig ansatte må tørre å ”se”, og å hjelpe hverandre når vi overskrider barns integritet, sier kvinnen.

Advokat Leknesund forklarer at han, sammen med sin klient, i lang tid har forsøkt å komme til enighet med kommunen, men at det nå altså endte med rettssak. Han betegner saken som spesiell og ”guffen”.
Det er ikke kvinnen som har tatt kontakt med Vennesla Tidende. Rettssaken kommer opp tidlig på våren neste år.

Må vitne i retten

Flere av kommuneadministrasjonens ledere vil bli trukket inn i den forestående rettssaken. Rådmann Svein Skisland vil ikke uttale seg om saken.

– Du skjønner sikkert at jeg ikke kan gå inn og kommentere dette. Vi må gi et tilsvar på stevningen, og så må prossessen gå som den skal.

– Det er ganske tøffe anklager som fremkommer?

– De får stå for det de vil si, sier Skisland, som kan vente seg at flere av hans medarbeidere må vitne i retten. 

Saken er svært spesiell, fordi det her er snakk om en person som går til rettssak mot sin nåværende arbeidsgiver.

Kvinnen har ikke mistet jobben sin, men skal tilbake i sin stilling like over nyttår. Skisland har ikke vært borti liknende sak.

– Dette er ikke vanlig. Det har ikke vært noen rettssaker fra ansatte så lenge jeg har vært ansatt i kommunen i alle fall."

http://www.venneslatidende.no/nyheter/ansatt-saksoker-vennesla-kommune-1.8214429

 

 

4181
Kategori:
Annet

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508552