Spydspissaksjonen med hånden på hjertet

Barnevernet vil ikke se, snakke, høre

Foreldrefremmedgjøring-identitet

Foreldre fremmedgjøring.

 

Det finnes en del artikler om temaet, og man kan anta at dette er samme metoder som brukes av barnevernet for å forsøke å bryte ned blodsbåndene mellom barn og foreldre etter en omsorgsovertakelse.

Det er skremmende å se hvordan erfaringer man har med barn som har opplevd traumer tidligere gir psykologer en mulighet til å se hvordan man kan bruke dette i prosesser for å få til en ønsket effekt hos barn som barnevernet ønsker at skal knytte seg til et fosterhjem.

Loven og intensjonen ved bruk av fosterhjem er jo klar og tydelig på at det skal være en midlertidig løsning, men i praksis har man sett at tilbakeføring etter § 4-21 så og si er umulig, og her benyttes begrep som tilknytning i stor grad, men når man ser at ikke barna finner tilknytning i et fosterhjem, så finnes det da andre metoder å bruke.

 

Man kan påføre barna et foreldrefiendtlighets syndrom, og når barn får høre gjentatte ganger at deres biologiske foreldre er slik eller sånn, så klarer man etter hvert å få barnet til å slutte å like eller slutte å elske sine egne foreldre, og dette er skummelt, fordi her skjer det også mye med barnets egen identitet.

 

Identiteten skapes jo under oppveksten, og barn har foreldre som rollemodeller, og det gir erfaringer i livet som da gjør at man blir som man blir.

 

Å fjerne barn fra foreldre skaper jo også forstyrrelser i denne identitetsdannelsen, og så lenge barn får lov til å ha sine foreldre som identitets referanse til tross for at de ikke lever sammen med dem, så er det viktig at de får lov til å bli kjent med dem.

 

Dessverre er det misforstått omsorg fra bv`s side å la fosterforeldre få vite om saken, fordi denne informasjonen da er veldig ensidig og fosterforeldre lærer kun bv`s oppfatning av hvordan foreldrene er, og når all kommunikasjon mellom fosterhjem og biologisk familie da skal gå gjennom barnevernet, så blir her store konflikter, så selv om barna skal ha "kjennskap til" hvem biologiske foreldre er, så vil de faktisk risikere å stå helt uten noen når de er voksne fordi de ikke har fått lov å kjenne dem på en objektiv måte gjennom oppveksten. man får da en foreldrefremmedgjøring og noen ganger også foreldrefientlighet. Og Hva  gjør dette  med  et  barns  identitet?

 

Hvis et barn lever med kritikk, lærer det å fordømme.
Hvis et barn lever med fiendskap, lære det å slåss.
Hvis et barn lever med spott, lærer det å bli sky.
Hvis et barn lever med skam, lærer det å føle skyld.
Hvis et barn lever med toleranse, lærer det å bli tålmodig.
Hvis et barn lever med oppmuntring, lærer det tillit.
Hvis et barn lever med lovord, lærer det å verdsette.
Hvis et barn lever med ærlighet, lærer det å bli rettferdig.
Hvis et barn lever med trygghet, lærer det å tro.
Hvis et barn lever med anerkjennelse, lærer det å like seg selv.
Hvis et barn lever md bifall og vennskap, lærer det å finne kjærlighet i verden.
Dorothy Law Nolte, oversatt av Anderè Bjerke

 Les om PAS her

2319
Kategori:
Annet

Underskriftkampanje

 
1897
signaturer
Signer kampanjen

Innsamlingsaksjon

Aksjonen er alene drevet av private donasjoner og bidrag. Vi garanterer at alle donasjoner blir brukt til sakens formål.

Få oppdateringer

Besøkende

508513